Przejdź do sekcji:

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE OPOLSKIM


|stripAttributes

O projekcie

                          

Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” realizowany jest przez podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem tego projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty).

Wartość projektu wynosi 924 803,75 zł w tym dofinansowanie w kwocie 832 323,37 zł.

Uczestnicy tego projektu zostaną objęci kompleksowym programem szkoleniowo – doradczym właśnie w zakresie obsługi inwestora. W biorących w nim udział samorządach wdrożone lub zmodernizowane zostaną procedury współpracy z inwestorem i rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną samorządów. W szczególności zaktualizowane, przygotowane i upowszechnione zostaną informacje o ofercie inwestycyjnej danego samorządu.

Grupą docelową projektu jest 37 jednostek samorządu terytorialnego z woj. opolskiego.

Samorządy uczestniczące w projekcie, które wdrożą standardy obsługi inwestora w samorządzie, uprawnione są do uzyskania certyfikatu. Certyfikat zostanie wystawiony na zakończenie realizacji projektu przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Realizacja

Projekt realizowany jest od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

OCRG ogłasza II nabór jednostek samorządu terytorialnego woj. opolskiego do udziału w projekcie: 

  • termin naboru od 23 kwietnia 2020 r. do 08 maja 2020 r.
  • ilość dostępnych miejsc w projekcie: cztery jednostki samorządu terytorialnego

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA W DNIU 8 MAJA 2020 r.

Lista zakwalifikowanych JST do udziału w projekcie znajduje się w załączniku poniżej.

Zakres projektu

> szkolenia – zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia dot. standardów obsługi inwestora niezbędne do uzyskania kompetencji specjalistycznych w zakresie obsługi inwestora w samorządzie. Szkolenia przeprowadzone zostaną dla przedstawicieli kadry kierowniczej oraz pracowników urzędów biorących udział w projekcie

> doradztwo indywidualne – wsparcie udzielone samorządom przez pracowników Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działającego w OCRG, które polegać będzie na współpracy m.in. przy opracowaniu lub zaktualizowaniu oferty inwestycyjnej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przyjętego w projekcie standardu; przygotowaniu lub zaktualizowaniu zawartości strony internetowej samorządu prezentującej jego ofertę inwestycyjną czy opracowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej

> wdrożenie lub zmodernizowanie w samorządzie standardów obsługi inwestora, czyli wymogów zawartych w podręczniku „Standardy obsługi inwestora – podręcznik gminny”

Uczestnicy

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się tylko te samorządy, które mają ofertę inwestycyjną typu greenfield (nieruchomość niezabudowana) i/lub brownfield (nieruchomość zabudowana).

Każdy samorząd może zgłosić do udziału w projekcie jedną osobę z kadry kierowniczej oraz maksymalnie dwóch pracowników urzędu odpowiedzialnych w tym samorządzie za działania z zakresu obsługi inwestora.

Osobami uprawnionymi do zgłoszenia udziału danego samorządu do udziału w projekcie "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim" są prezydent miasta, burmistrz, wójt, ich zastępcy, marszałek, starosta i ich zastępcy.

Samorządy uczestniczące w projekcie dostaną certyfikat wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie. Certyfikat zostanie wystawiony na zakończenie realizacji projektu przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodatkowe informacje

BIURO PROJEKTU:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel. 77 4033645
e-mail:soi@ocrg.opolskie.pl

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.