Przejdź do sekcji:
Logotypy_poziom

DZIAŁANIE 5.5 ADAPTACYJNOŚĆ PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW - zmiany w regulaminie

5-5-info
Zobacz inne aktualności z katergorii:
Nabór

Szanowni Państwo, 

Operator – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki informuje, że dnia 01 stycznia 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2023 r. poz. 2831. Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1 z późn. zm.) – które utraciło moc dnia 31 grudnia 2023 r. -  Po upływie okresu stosowania niniejszego rozporządzenia wszelkie programy pomocy de minimis spełniające warunki określone w tym rozporządzeniu pozostają objęte niniejszym rozporządzeniem przez kolejne sześć miesięcy. Pomimo wygaśnięcia komentowanego Rozporządzenia prawodawca unijny przewidział 6 miesięczny okres przejściowy, umożliwiający stosowanie Rozporządzenia 1407/2013. Na dzień 26 lutego 2024 r. prawodawca krajowy nie dokonał aktualizacji rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji z art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), tj. występuje w nich wyłącznie odwołanie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Tym samym, do momentu zmiany rozporządzeń na gruncie krajowym, w 6 miesięcznym okresie przejściowym, do udzielania pomocy de minimis zastosowanie znajdują stare zasady, tj. wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Jednakże w przypadku dokonania zmian przez prawodawcę krajowego, do udzielania pomocy de minimis mogą znaleźć zastosowania nowe zasady, tj. wynikające z Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Dla oceny powyższego istotny pozostaje bowiem dzień udzielenia pomocy (tj. np. dzień podpisania umowy o dofinansowanie). Mając na uwadze powyższe,w wyniku dokonanych oraz planowanych zmian legislacyjnych, niezbędnym stało się wprowadzenie zmian w Regulaminie. Dokument załączono na stronie internetowej Operatora.

Dodatkowo Operator informuje, iż po ogłoszeniu listy wniosków oczekujących, Wnioskodawcy przed podpisaniem umowy zostaną poproszenie o dostarczenie oświadczenia/zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenia o nieuzyskaniu pomocy de minimis. W przypadku pomocy  de minimis należy wykazać pomoc, którą otrzymało się na realizacje przedmiotowego wniosku oraz każdą inną pomoc de minimis udzieloną Wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych. Oświadczenia/zaświadczenia dotyczące uzyskanej pomocy de minimis za ostatnie trzy lata należy przedłożyć także dla podmiotów powiązanych.

Dodatkowo Operator informuje, iż po ogłoszeniu listy wniosków oczekujących Wnioskodawcy zostaną poproszeniu o uaktualnienie terminów usług rozwojowych. Realizacja usługi rozwojowej może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu zawarcia umowy.

Nowy regulamin wraz z pozostałymi dokumentami dostępny tutaj

#FunduszeEuropejskie

Więcej aktualności

Ważne
5

Komunikat z dnia 15.04.2024 r. dotyczący naboru wniosków do Działania 5.5.

Informacja
Ważne
info

System akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu

Informacja
Ważne
PLAKAT (450 x 450 px)

Opolski Kongres Kobiet - I edycja już 12.04.2024r.

Informacja
Ważne
MSG_facebook_strona

V Opolskie Forum MSG - czyli rozwój biznesu za granicą

Informacja
Ważne
wielkanoc_1

Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych

Informacja
Ważne

Opolski Kongres Kobiet już niebawem !

Informacja
Ważne
ważne informacje

29.03.2024 - NIECZYNNE

Informacja
Ważne
image003

Skuteczna i wydajna gospodarka odpadami tematem spotkania z przedsiębiorcami w kwietniu

Informacja
Ważne
Logo_konkursu

III edycja konkursu "Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom"

Informacja
Ważne
COIE

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera certyfikowanym partnerem PAIH

Informacja
Ważne
ekomobilnosc-slider (002)

Ekomobilność w inżynierii ruchu tematem rozważań ekspertów

Informacja
Ważne
DSCF7503

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera OCRG najlepsze w kraju!

Informacja
Ważne
_mentoring

Jak uczynić biznes bardziej efektywnym? Skorzystaj z wiedzy mistrzów

Informacja
Ważne
Plakat konferencja Olesno_1 - okładka II

Sztuczna inteligencja w nauce, biznesie i samorządzie tematem konferencji w Oleśnie

Informacja
Ważne
SMEOrigin-WEB

Nabory na zwiększenie konkurencyjność MŚP w sektorze spożywczym w toku

Informacja
Ważne
IMG_2643

Podsumowanie 2023 oraz plany OCRG na najbliższe miesiące

Informacja
Ważne
kk4

Kozły Biznesu 2023 przyznane

Informacja
Ważne
5

Nabór wniosków do działania 5.5. Lista wniosków rekomendowanych do oceny

Informacja
Ważne
webinar

INTERREG - nabory wniosków w 2024 roku

Informacja
Ważne
Podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-Funduszy-Europejskich-na-lata-2021-2027-w-zakresie-informacji-i-promocji

Aktualizacja "Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta FEO2021-2027

Informacja

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.