Przejdź do sekcji:

Operator systemu popytowego w ramach Działania 7.5 RPO WO 2014 - 2020

szkolenia i doradztwo

O projekcie

Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie do 31 grudnia 2022 roku przez 1 900 osób (K: 779 M: 1 121), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki. We wniosku założono, że poprzez utworzenie systemu popytowego umożliwiającego uzyskanie przez MŚP w okresie od 1.11.2017 roku do 31.12.2022 roku dofinansowania w wysokości 80% wartości usługi rozwojowej wsparcie otrzyma co najmniej 2 000 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 820, M: 1 180) z 600 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego.

Realizacja

1 listopada 2017 r. – 31 grudnia 2022 r. 

(realizacja szkoleń do 30.11.2022 r.) 

Zakres projektu

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 2 000 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 820, M: 1 180), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach) z 600 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego i działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

    mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł

    małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł

    średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

Ważne.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

80% - MŚP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Preferencje w dostępie do środków:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej.
 • Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

Sprawdź, czy spełniasz warunki formalne dotyczące MŚP:

http://kwalifikator.een.org.pl/

Uwaga! Powyższe narzędzie jest narzędziem pomocniczym i nie daje gwarancji uzyskania dofinansowania!

Uczestnicy

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach
o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego:

 

 • Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Chemiczna
 • Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • Maszynowa i elektromaszynowa
 • Metalowa i metalurgiczna
 • Paliwowo-energetyczna
 • Rolno-spożywcza
 • Transport i logistyka
 • Usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • Usługi turystyczne

Podstawą kwalifikowalności MŚP do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność gospodarcza) wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz stosowne oświadczenie, sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie będzie składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia działalności do momentu złożenia oświadczenia.

szkolenia i doradztwo

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe do

punktu informacyjnego:

Agata Róg-Kopczyńska

tel.: 77 423 29 17

Operator:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Krakowska 38,

45-075 Opole

tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

biuro@ocrg.opolskie.pl

 

 

Partner:

Fundacja Rozwoju Śląska

ul. Wrocławska 133
45-837 Opole

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.