Przejdź do sekcji:
Logotypy_poziom

Działanie 5.11 Kształcenie Ustawiczne

dzialanie511

O projekcie

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje zawodowe to trafiłeś w dobre miejsce. Skorzystaj z dofinansowania na szkolenia, które będą dofinansowywane z Unii Europejskiej. Jest to produkt oferowany przez podlegające samorządowi Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki skierowany do wszystkich mieszkańców Opolszczyzny powyżej 15 roku życia. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach projektu "Kształcenie Ustawiczne". Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. 

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi do 9,5 tys. zł na osobę co może stanowić aż 85% kwoty danej usługi.  

 • Wartość projektu: 33 123 754,95 zł

 • Wartość  EFS +: 25 956 987,06  zł

Realizacja

10 lipiec 2023 r. - 31 lipiec 2025 r.

Zakres projektu

Opis projektu: W ramach projektu mieszkańcy województwa opolskiego od 15 roku życia będą mogli otrzymać dofinansowanie na poziomie 85% do usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem BUR do wysokości 9 500,00 zł na osobę w celu podniesienia lub nabycia swoich kompetencji lub kwalifikacji.

Cel projektu: Głównym celem jest udzielenie dofinansowania do usług rozwojowych, czego efektem będzie nabycie do 31 lipca 2025 roku przez 2115 osób (K: 1 058 M: 1 057), które zamieszkują, uczą się lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego kwalifikacji lub kompetencji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy. 

Efekty/rezultaty projektu

Projekt „Opolskie wspiera kształcenie ustawiczne” przyczyni się do nabycie przez osoby od 15 roku życia wiedzy i umiejętności dostosowanych do aktualnych wymogów rynku, a także pozyskanie przez nich nowych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do budowania przewagi konkurencyjnej województwa opolskiego. Z jednej strony projekt przyczyni się do rozwoju i poprawy efektywności systemu edukacji i tym samym do zwiększenia konkurencyjności województwa opolskiego, z drugiej strony projekt umożliwi podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich regionu.

Ponadto w projekcie przewidziano działania świadomościowe i obsługę merytoryczną projektu. 


Gdzie znaleźć formularz zgłoszeniowy i regulamin?

Regulamin i formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty zamieszczone zostały poniżej.

Na co można dostać wsparcie?

W ramach projektu osoby dorosłe będą mogły starać się o dofinansowanie do kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje spośród szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Dofinansowanie to oferowane będzie w ramach tak zwanego bonu szkoleniowego.

Na co nie można dostać wsparcia?

W ramach projektu "Kształcenie ustawiczne" nie mogą być sfinansowane m.in.: kursy na prawo jazdy kat. A i B . Więcej - czytaj w  §7 Regulaminu.

Jak sięgnąć po wsparcie, krok po kroku?

 • Znajdź intersujące Cię szkolenie/kurs/studia podyplomowe korzystając z Bazy Usług Rozwojowych PARP ( www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), kończące się certyfikatem lub egzaminem i zarejestruj się w niej (utwórz Profil użytkownika na stronie BUR).
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ocrg.opolskie.pl wraz z kompletem niezbędnych załączników i złóż przez ePUAP. Elektroniczna aplikacja przyspieszy procedurę weryfikacji.  W uzasadnionych przypadkach jest możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście w siedzibie OCRG.
 • Skontaktuj się z organizatorem usługi i zarezerwuj sobie wstępnie miejsce, informując o tym, iż starasz się o dofinansowanie usługi oraz o tym, że konieczne będzie podpisanie trójstronnej umowy
 • Po pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego, podpiszemy trójstronną umowę pomiędzy Tobą, OCRG oraz podmiotem świadczącym usługę wsparcia (np.. uczelnią) oraz nadajemy ID wsparcia, który posłuży jako identyfikator w BUR. Umowa określa szczegółowe zasady działania oraz sposoby i terminy płatności.
 • Po podpisaniu umowy wsparcia oraz nadaniu ID wsparcia, dokonaj rejestracji na wybraną usługę.
 • Weź udział w szkoleniu/kursie/studiach podyplomowych podnoszących Twoje kompetencje zawodowe. 

Co dalej? W jaki sposób się rozliczyć? 

 • Po skorzystaniu z usługi rozwojowej, dokonaj jej oceny zgodnie z SOUR na swoim koncie BUR.
 • Rozlicz się z Podmiotem świadczącym usługę rozwojowym, a następnie złóż do Operatora komplet dokumentów, na podstawie których dokonamy wpłaty na rzecz Dostawcy usługi. 

Wymagane dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie województwa opolskiego (jedna z możliwości do wyboru):

 •  informacja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy pobrana elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: www.gov.pl,
 • oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, który potwierdzi stały pobyt oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą,
 • umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór zaświadczenia do pobrania ze strony: www.ocrg.opolskie.pl),
 •   zawarta umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierające adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego,
 •  ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy,
 • potwierdzenie posiadania rachunku bankowego zawierającego adres na terenie województwa opolskiego,
 •  zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły na terenie województwa opolskiego

Uczestnicy

Dla kogo jest ten projekt?

Grupy docelowe : Uczestnikami Projektu mogą być osoby od 15 roku życia zamieszkujące/ pracujące/ uczące się na terenie województwa opolskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. 

Preferencje w dostępie do usług mają : 

1) Osoby powyżej 50 roku życia (50 plus)

2) Osoby o niskich kwalifikacjach (co oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)

3) Osoby z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w województwie opolskim czyli:

 •  osoby ubogie pracujące,
 • osoby o  niskich kwalifikacjach, 
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby młode, tj. 15-29 lat,
 • osoby z terenów wiejskich,
 • osoby zamieszkujące na obszarach strategicznej interwencji (OSI krajowe)

4) Psychologowie, pedagodzy oraz obecni i potencjalni opiekunowie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz uczestnicy i absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy.

dzialanie511

Dodatkowe informacje

Ogłoszenia o naborze: 

KomunikatyLink bezpośredni do epuap:

  Dokładny opis procedury aplikacyjnej "krok po korku" znajdziesz tutaj 

  Biuro projektu:
  OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

  Punkt Informacji OCRG

  ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

  tel: 77 403 36 96,  77 403 36 60, 

  info@ocrg.opolskie.pl

  Dział Projektów Własnych

  ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

  tel. 77 40 33 604, 77 40 33 615          

  www.ocrg.opolskie.pl

  e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

  Dla ułatwienia procesu składania dokumentów utworzyliśmy specjalny link, który przekieruje cię dalej:

  KROK 1:  zaloguj się do swojego epup,

  KROK 2: kliknij w link poniżej, który przekieruje Cię bezpośrednio do formularza zgłoszeniowego,

  [link nieaktywny]

  KROK 3: wypełnij formularz, dołącz niezbędne załączniki,

  KROK 4: podpisz dokument Profilem zaufanym lub Podpisem kwalifikowanym,

  KROK 5: Wyślij podpisany formularz.

  #FunduszeEuropejskie

  Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.