Przejdź do sekcji:

Uniwersytet Opolski

f
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a

O instytucji

Uniwersytet Opolski składa się dwanaście wydziałów i dziewiętnaście instytutów naukowych, współpracujących z pozostałymi jednostkami uczelni, co tworzy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny.

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku z połączenia czołowej uczelni pedagogicznej w kraju - Wyższej Szkoły Pedagogicznej – z opolską filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uczelnia dysponuje ogromnym potencjałem naukowym, generowanym przede wszystkim przez jej utytułowaną kadrę oraz przez mnogość specjalistycznych pracowni, laboratoriów, centrów informatycznych i medialnych, a także przez imponujące zasoby biblioteczne.

Uniwersytet Opolski stale poszerza i wzbogaca ofertę edukacyjną, nawiązuje współpracę z ośrodkami naukowymi oraz biznesem w kraju i za granicą, wysyła studentów na zagraniczne praktyki oraz wymiany (program Erasmus, Studia Europa Master), funduje im stypendia, daje możliwość realizacji swych pasji w samorządzie studenckim, kołach naukowych, na obszarze kultury, rozrywki, sportu.

Oferta instytucji

DOŚWIADCZENIE W ŚWIADCZENIU USŁUG NA RZECZ MSP

1. Doradztwo dla przedsiębiorstw

2. 70 bezpłatnych szkoleń na rzecz studentów w zakresie: otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej, Design Thinking, Wystąpienia publiczne, Exel, Przygotowanie i rozliczanie projektów UE

3. 74 certyfikowane szkolenia dla studentów oraz pracowników UO mające na celu podniesienie ich kwalifikacji (w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”)

4. Bezpłatne doradztwo oraz udzielenie jednorazowych dotacji dla osób zakładających działalność gospodarczą w ramach dwóch edycji projektu pn. „Mój pomysł moja wiedza moja firma 2”

5. Przeprowadzenie 49 „case study” przez pracowników przedsiębiorstw dla studentów UO w celu podniesienia ich kompetencji przed wejściem na rynek pracy

6. Przeprowadzenie 221 instruktaży przystanowiskowych przez pracowników przedsiębiorstw dla studentów UO w celu przygotowania ich do wejścia na rynek pracy.

7. Zorganizowanie 688 staży zawodowych dla studentów UO mających na celu podniesienie ich kompetencji oraz przygotowanie do wykonywania pracy.

8. 39 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych prowadzonych przez jednostki ogólnouczelniane (lista w załączeniu)

9. 35 podpisanych umów z przedsiębiorcami dotyczących: prowadzenia badań naukowych oraz transferu wiedzy w dziedzinie nauk rolnych i leśnych, agronomii, infrastruktury ogrodniczej oraz zintegrowanych systemów energii odnawialnej

10. Przeprowadzenie 13 analiz na potrzeby przedsiębiorstw przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego

11. Wykonanie 12 opinii na zlecenie przedsiębiorstw  przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego

12. Wykonanie 17 badań zleconych na rzecz przedsiębiorstw przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego

13. Zaangażowanie przedsiębiorców do tworzenia nowych kierunków studiów odpowiadających potrzebom rynku pracy :

• Dostosowanie kierunku Odnawialne Źródła Energii (przedsiębiorcy brali udział w dostosowaniu kierunku i jego zmian pod katem rynku pracy)

• Praktyczny Kierunek obsługa Biznesu (nowy kierunek studiów utworzony na zgłoszone potrzeby przedsiębiorców, współpraca z biznesem na każdym etapie : tworzenia kierunku, prowadzenia zajęć fakultatywnych, praktyk, wizyt studyjnych )

• Uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim (kierunek studiów utworzony przy  współpraca z pracodawcami na każdym etapie : tworzenia kierunku, prowadzenia zajęć fakultatywnych, zajęć mistrz-uczeń)

 

KLUCZOWA KADRA IOB/ KADRA MERYTORYCZNA:

Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek – Specjalność naukowa (SN): chemia organiczna, chemia analityczna

Dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO – SN: finanse osobiste, ekonomia behawioralna, wykluczenie finansowe,

Dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – SN: orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi, badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki, logistyczno-marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Prof. dr hab. Janusz Słodczyk – SN: problematyka rozwoju, planowania i przeobrażeń struktury przestrzennej i gospodarczej miast

Dr hab. Jolanta Nocoń, prof. UO - SN: lingwodydaktyka, stylistyka lingwistyczna, analiza dyskursu

Prof. dr hab. Ryszard Wolny - SN: historia literatury angielskiej, teoria literatury, studia kulturowe oraz teoria i literatura postkolonialna

Dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO – SN: alergologia oraz immunologia

Prof. dr hab. Piotr Garbaczewski – SN: fizyka teoretyczna związana z podstawami fizyki kwantowej,

Dr hab. Lidia Tendera, prof. UO - SN: logika komputerowa,  informatyka teoretyczna

Dr hab. Jacek Nikiel, prof. UO - SN: topologia, teoria mnogości oraz algebra

Dr Lech Rubisz - SN: teoria polityki, metodologia nauk o polityce i filozofii politycznej

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO – SN: prawo własności intelektualnej, prawo cywilne porównawcze

Dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO – SN: badania radioekologiczne, badania zawartości Rn-222 w powietrzu i wpływu parametrów fizycznych środowiska na jego emanację z gleby.

Dr Miłosz Mazur - SN: faunistyka, ekologia, ochrona przyrody

Dr hab. Magdalena Hlawacz - SN: związki zachodzące między różnymi mediami, m.in. malarstwem, rysunkiem, fotografią, grafiką

 

NADZÓR MERYTORYCZNY NAD USŁUGĄ:

Dr Iwona Pisz – pełnomocnik ds. organizacji Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Mgr Agnieszka Wójcik-Musiał – p.o. Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

OFERTA INSTYTUCJI:

Rodzaje świadczonych/oferowanych usług

Dotacja:

• doradztwo w zakresie własności intelektualnej i patentów,

• opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne,

• organizacja wejścia na rynki zewnętrzne (np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział w giełdach kooperacyjnych, targach branżowych),

• dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji).

PROMESA:

• opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa,

• promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości,

• doradztwo technologiczne – identyfikacja pożądanych zmian technologicznych (oceny technologiczne, audyt technologiczny),

• usługi w zakresie analizy rynku, analiza strategiczna, benchmarking (np. udział w konferencjach, sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach),

• doradztwo prawne, finansowo-księgowe i organizacyjne,

• dostęp do płatnych baz danych, raportów i analiz,

• certyfikację i standaryzację usług i produktów,

• audyt energetyczny,

• wynajem urządzeń laboratoryjnych,

• informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej,

• szkolenia specjalistyczne,

• inne usługi wysoko specjalistyczne

f
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.