Przejdź do sekcji:

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE - UMOWY CYWILNOPRAWNE (ZUS)

FORMA WSPARCIA

To świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów. Mogą się o nie starać przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę cywilnoprawną i umowa ta nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19. Jeśli tak się stało przedsiębiorca może wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o takie wsparcie.

JAK SKORZYSTAĆ?

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Jest to wsparcie dla osób, które wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA

Aby ubiegać się o świadczenie postojowe musisz:

- wykonywać umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.

- nie mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

- mieszka

na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

- nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Pamiętaj też, że jeżeli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (czyli mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

ZAKRES WSPARCIA

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK O WSPARCIE?

Wniosek o świadczenie postojowe Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS na druku dotyczącym świadczenia postojowego, czyli RSP-C

RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) (plik docx 65kb),

By zleceniodawca lub zamawiający mógł wnioskować o świadczenie przekaż mu oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz oświadczenie o kwocie przychodów z innych umów (jeśli są). Jeżeli zawarłeś i realizowałeś więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej Twojej umowy.

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej do 3 miesięcy od miesiąca, w którym został ogłoszony stan epidemii.

Wniosek o świadczenie można przekazać do ZUS:

- drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji) plik docx 855kb

- drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)

- pocztą

- osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

WAŻNE!

Nowe rozwiązania wprowadzone przepisami poszerzającymi tarcze antykryzysową przewidują rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne w zakresie świadczenia postojowego, które:

- będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,

- będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,

- będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA WSPARCIA

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kontakt z doradcami ZUS do spraw ulg i umorzeń (od 7:00 do 15:00)

77 457 74 25 – Oddział w Opolu

77 408 77 27, 77 408 7763 – Inspektorat w Nysie

77 409 57 02 – Inspektorat w Strzelcach Opolskich

 

Kontakt z doradcami płatnika składek (od 7:00 do 15:00)

77 451 74 44, 77 451 17 95 – Oddział w Opolu

77 410 41 06 – Biuro Terenowe w Namysłowie

77 404 01 18 – Inspektorat w Brzegu

77 471 02 62 – Inspektorat w Głubczycach

77 405 66 54 – Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu

77 407 00 11 – Inspektorat w Kluczborku

77 408 77 03 – Inspektorat w Nysie

34 350 94 36 – Inspektorat w Oleśnie

77 406 51 52 – Inspektorat w Prudniku

77 409 57 09 – Inspektorat w Strzelcach Opolskich

 

(Informacja przygotowana na podstawie materiałów ze strony https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398 oraz na podstawie materiałów ZUS w Opolu)

 

KOMPLEKSOWA INFORMACJA ZUS ZNAJDUJE SIĘ TU:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

I TU:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

 

INFORMACJE O ZMIANACH W TARCZY:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-przewidziane-w-ustawie-o-szczegolnych-instrumentach-wsparcia-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-tzw_-tarcza-antykryzysowa-2_0/3361085

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.