Przejdź do sekcji:

Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem

metalchem_logotyp__800x234_-_kopia
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: Oświęcimska 100E, 45-641 Opole

O instytucji

STOWARZYSZENIE "PARK PRZEMYSŁOWY METALCHEM" swoją działalność rozpoczęło 23 września 2013 r. W swojej pięcioletniej współpracy Stowarzyszenie świadczyło szereg usług na rzecz MSP w zakresie doradztwa biznesowego i wspierania przedsiębiorców w rozwoju biznesowym.
Zakres usług:
1) Doradztwo w zakresie działalności B+R
2) Doradztwo w zakresie działalności eksportowej
3) Doradztwo polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na
celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt;
4) Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie;
Powyższe doświadczenie potwierdzone zostało przedłożonymi do zgłoszenia referencjami, potwierdzającymi posiadane doświadczenie. Referencje w swojej treści potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług.
Kluczowa kadra IOB
Kadrę, którą dysponuje IOB i która świadczyć będzie usługi na rzecz MSP, stanowią:
1. Marcin Kucia
Wykształcenie: wyższe
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka
Specjalność: Matematyka w Ekonomii i Ubezpieczeniach
Uzyskany stopień/dyplom: Magister Matematyki
Doświadczenie zawodowe:
Ukończył Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, po czym rozpoczął pracę w jednej z największej z firm doradczych zajmujących się środkami unijnymi CWPE S.A. we Wrocławiu.
Przez 5 lat współpracował z firmą doradczą Dobry Projekt jako Główny Specjalista ds. Inwestycji, gdzie rozwinął dział projektów inwestycyjnych. Założyciel firmy doradczej K2Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Specjalizacją jest pomoc w zakładaniu działalności gospodarczych oraz projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe.
Jest autorem wielu projektów inwestycyjnych tworzonych dla przedsiębiorców w ramach RPO, POIG, NCBiR związanych m.in.:
- tworzeniem Instytucji Otoczenia Biznesu,
- tworzeniem działów badawczo – rozwojowych w firmach,
- rozwojem eksportu w firmach,
- rozwojem e-usług ,
- innych projektów inwestycyjnych.
Od. 03.2015 także Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem.
Kwalifikacje zawodowe:
1. Business Model Masterclass – Innovatika
2. Zarządzanie projektami – Academy of Business Ernst and Young
3. ABC pisania wniosków w programie HORIZON 2020 – PNO Consultants Sp. z o.o.
4. 7 nawyków skutecznego działania – DOOR Group
5. Liczne szkolenia w zakresie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
2. Tomasz Kalla
Wykształcenie: wyższe
• 10.1998 do 07.2003 - Uniwersytet Opolski, magister
• 10.2012 do 06.2015 - Wyższa Szkoła Bankowa, licencjat
Doświadczenie zawodowe:
• 02.2004 do 10.2008 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Referent, Starszy Referent, Specjalista ds. programów
• 11.2008 do 03.2015 - Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT, Specjalista ds. funduszy strukturalnych UE, Główny specjalista ds. funduszy strukturalnych UE, Dyrektor biura
Koordynator projektu w ramach poddziałania 8.1.1 POKL o wartości 359 968,00zł
Koordynator projektu w ramach poddziałania 8.1.1 POKL o wartości 522 793,34zł.
Koordynator projektu w ramach poddziałania 6.1.1 POKL o wartości 360 449,99 zł
• 08.2008 do 03.2011 - Habilis sp. z o.o., Wspólnik/prokurent
Koordynator projektu "Świadome Zarządzanie - siłą opolskich przedsiębiorstw" o wartości 199 401,68 zł.
• 05.2013 do 07.2013 - Izba Rzemieślnicza w Opolu, Doradca Biznesowy
pełnienie funkcji doradcy/konsultanta w zakresie kompleksowego doradztwa biznesowego
• 01.2014 do 03.2014, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Doradca Biznesowy
Pełnienie funkcji doradcy/konsultanta z zakresu specjalistycznego doradztwa biznesowego
• 03.2015 do nadal, K2Biznes Sp. z o.o., Prezes Zarządu
Od 01.2017 kierownik projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach działania 1.1. RPO WO na lata 2014-2020 Innowacje w przedsiębiorstwach:
1. „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w EXPLOMET celem opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania metodą wybuchowego platerowania wielowarstwowych kompozytów metalicznych na potrzeby budowy specjalistycznej aparatury procesowej, elementów złącznych nowoczesnych instalacji przesyłu energii elektrycznej oraz hybrydowych konstrukcji metalowych.”
2. „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie GLOBAU Sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek
innowacyjnych produktów”
3. „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej w celu opracowania i wdrożenia nowej technologii spajania materiałów i elementów konstrukcji
wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie.”
Kwalifikacje zawodowe:
1. APM GROUP Certyfikat PRINCE@ Foundation CERTIFICATE NUMBER: 02408793-01-IID7
2. Business Model Masterclass – Innovatika
3. Zarządzanie projektami – Academy of Business Ernst and Young
4. ABC pisania wniosków w programie HORIZON 2020 – PNO Consultants Sp. z o.o.
5. 7 nawyków skutecznego działania – DOOR Group
6. Liczne szkolenia w zakresie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
3. Andrzej Jurkiewicz
Wykształcenie: wyższe
• Politechnika Śląska w Gliwicach (rok ukończenia 1985)
Specjalność: elektryk górniczy
Uzyskany stopień/dyplom: Magister Inżynier
• 1998 Politechnika Warszawska, Studia podyplomowe dwusemestralne: Ogrzewnictwo i wentylacja z auditingiem energetycznym
• 2002 Politechnika Śląska, Studia podyplomowe dwusemestralne: Rynki Energii, ciepła i gazu. Przedsiębiorstwa multienergetyczne
Doświadczenie zawodowe:
• 01.1986 - 12.1989 - Zakłady Pomocnicze Przemysłu Skórzanego w Tarnowie
Stanowisko: Mistrz elektryk
• 01.1990 - 02.1992 - Zakłady Aparatury Chemicznej Metalchem w Opolu
Stanowisko: Kierownik Działu Inwestycji
Nadzór nad zakończeniem budowy i oddaniem do użytkowania kompleksu hal przemysłowych III-etapu budowy Metalchemu
• 01.1993 - 12.1995 - Działalność gospodarcza Zakład Usługowy „TIME” w Opolu
Stanowisko: Właściciel
Wykonywanie usług w zakresie instalacji przemysłowych dla branży energetycznej, ciepłowniczej i chemicznej
• 01.1996 – 02.2000 - APC- Metrem Sp. z o.o. w Opolu
Stanowisko: Prezes Zarządu
Spółka zajmowała się dostawą ciepła na terenie Holdingu APC-Metalchem S.A. w Opolu i dwóch osiedli zakładowych (moc kotłowni wynosiła 100 MW), oraz wykonywaniem instalacji przemysłowych (instalacje technologiczne „pod klucz” ocynkowni ogniowych, instalacji krakingu olejów przepracowanych, kotłowni i sieci cieplnych, kompleksowe modernizacje systemów cieplnych). Spółka zatrudniała 60 osób.
• 03.2000 – 06.2002 - Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (ECO S.A.)
Stanowisko: Główny Specjalista ds. rozwoju systemów ciepłowniczych.
Wdrażanie i nadzorowanie nowego produktu pod nazwą „Kontrakty ESCO w ciepłownictwie” – wdrożono 8 kontraktów.
• 07.2002 - 02.2008 - Megaterm S.A. w Opolu
Stanowisko: Prezes Zarządu
Spółka zajmowała się obsługą systemów ciepłowniczych należących do ECO S.A. oraz wykonywaniem instalacji przemysłowych, kotłowni, węzłów i sieci cieplnych, remontów urządzeń przemysłu energetycznego.
Spółka ta zatrudniała 70 pracowników.
• 03.2008 - 08.2010 - Działalność gospodarcza. Wykonywanie audytów energetycznych i analiz dotyczących zużycia energii. Działalność dydaktyczna w zakresie audytu energetycznego.
• 09.2010 do chwili obecnej - Spółka eGmina, Infrastruktura, Energetyka w Opolu
Stanowisko: Prezes Zarządu
Spółka zajmuje się wdrażaniem systemów OZE, wykonywaniem i wdrażaniem audytów w przemyśle, instalacjami mikrobiogazowni, wdrażaniem Systemów Nadzoru i Sterownia.
Kursy i szkolenia:
• 2012 – uczestnik szkolenia „Nowy Ekspert” organizator: Krajowa Agencja Poszanowania Energii
• Od 1996 do chwili obecnej: kilkadziesiąt kursów i szkoleń jedno lub dwudniowych z zakresu OZE i oszczędności energii
Informacje dodatkowe:
• Autor lub współautor ok. 80 audytów energetycznych przemysłowych i ponad 300 audytów energetycznych innych obiektów (szpitale, szkoły, urzędy, budynki mieszkalne), współautor lub autor 10 opracowań założeń do planów zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. W latach 2002-2017 wdrożonych ok. 100 programów modernizacyjnych w budynkach i zakładach racy związanych z oszczędnością energii.
• Liczne publikacje w czasopismach branżowych (Utrzymanie Ruchu, Doradca Energetyczny, Energia i Budynek, Nowa Energia)
• Autor poradnika internetowego dla audytorów energetycznych: www.audyt-energetyczny.net
• Wykładowca na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach z zakresu OZE i audytów energatycznych.
• Współtwórca systemu SyNiS (system do zarządzania energią wdrożony w ponad 120 obiektach).
• Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie charakterystyk i audytów energetycznych:
2006-2009 Politechnika Śląska w Gliwicach
2009 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2010 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Benificjenci: ok 300 uczestników studiów podyplowmowych
• Trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu OZE, charakterystyk i audytów energetycznych:
2009-2011 – Tow. Oświatowe „Profil” Gdańska
2008-2011 – Edukacja Sp. z o.o. Wrocław
2009-2010 – ZAGA S.C. Opole
2011 – Stowarzyszenie Energii Odnawialnej w Warszawie – Cykl szkoleń z zakresu OZE dla rolnictwa dla województwa mazowieckiego (finansowanie ze środków WFOŚ)
2016 – NFOŚ – szkolenia dla osób oceniających wnioski do programów RPO i NFOŚ (pracownicy WFOŚ i NFOŚ)
4. Jan Cegiełka
Wykształcenie:
• 1968 – 1973 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi
Specjalność: Wystawiennictwo
• 1973 – 1978 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Wydział: Projektowanie Plastyczne
• 1978 – Pracownia Architektury Wnętrz prof. Władysłwa Wincze, malarstwo w pracowni Józefo Hałasa Uzyskany stopień/dyplom: Magister
Doświadczenie zawodowe:
• od 2012 – Dyrektor Kreatywny Dobroteki
• od 2013 – Pełnomocnik Zarządu d.s. Obsługi Projektowej Kler S.A.
• od 2000 – Kierownik Studia Projektowania Obiektowego KLER
• od 1991 - Własna działalność gospodarcza - projektowa i wykonawcza w firmach: Studio Sztuk Plastycznych MARGO oraz Dom i Styl
• 1998 - 1999 - Nauczyciel kompozycji w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli
• 1982 - 1986 - Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i liceum w Warcie
• 1982 - Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki
• 1980 - 1981 - Członek Zwyczajny ZPAP - sekcja malarstwa
• 1980 - 1983 - Przewodniczący Koła Młodych przy ZPAP Okręg Wrocław
• od 1978 - Indywidualna działalność projektowa
Działalność projektowa:
• 1980 Klub REKLAN Świebodzice projekt wnętrza kawiarni, projekt i realizacja malarstwa ściennego
• 1981-1982 Siedziba PZiTB Wrocław - projekty 36wnętrz oraz malarstwa Ściennego w kawiarni
• 1985 URZĄD STANU CYWILNEGO Diałoszyn -projekty wnętrz i mebli, projekt i realizacja malarstwa ściennego
• 1987 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW Sieradz - projekt wnętrza sali tradycji.
• 1987 POM Zapole, “Humanizacja zakładu pracy” - projekt wnętrz zaplecza socjalnego
• 1988 WUSW Sieradz - projekt wnętrz kasyna, projekt i realizacja malarstwa ściennego.
• 1989 Projekty i realizacje 7-reklam malarstwa ściennego we Wrocławiu, Sieradzu, Zduńskiej Woli i Pęczniewie.
• 1990 Kościół PODWYŻSZENIA KRZYŻA Piotrków Trybunalski - projekty polichromii.
• 1991 PKO Sieradz - projekt wnętrz sali operacyjnej.
• 1991 Hurtownia FOTO-FALTER Poznań - projekt i realizacja wnętrza.
• 1992 Sklep FOTO-FALTER Chorzów - projekt i realizacja wnętrza i mebli.
• 1992 Sala koncertowa SZKOŁY MUZYCZNEJ Sieradz - projekt i realizacja wnętrza.
• 1992 Sklep BOROWINA Złoczew -projekt i realizacja wnętrza.
• 1993 Sklep GRACJA Złoczew - projekt i realizacja wnętrza.
• 1993 Sala operacyjna URZĄD SKARBOWY Kutno - projekt i realizacja wnętrza.
• 1994 Biuro handlowe, sklep INVAR Łódź - projekt i realizacja wnętrza.
• 1994 Biuro handlowe, sklep INVAR Warszawa - projekt i realizacja wnętrza.
• 1995 Biuro handlowe, sklep INVAR Konin - projekt i realizacja wnętrz i mebli.
• 1995 Sufity podwieszane ciągów komunikacyjnych GUS Warszawa - projekt i realizacja.
• 1995 Gabinety rektorów, sale konferencyjne Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - projekt i realizacja.
• 1996 Pomnik- mogiła ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA1939 - projekt i realizacja rzeźbiarska.
• 1997 BIG MARKET Kutno - projekt i realizacja ekranów sufitowych
• 1997 Salon OPEL Lublin - projekty wnętrz i mebli.
• 1998 URZĄD SKARBOWY Kutno - projekt wyposażenia w meble. Realizacja dekoracyjnych natrysków ściennych.
• 1999 Dyskoteka CHICAGO CLUB Broszki k/ Złoczewa - projekty i realizacje wnętrz i wyposażenia.
• 2000 Projekty kolekcji lamp rattanowych do oferty KLER oraz nadzór autorski.
• 2000 Projekty wnętrz i mebli dla KRUS Częstochowa oraz nadzór autorski.
• 2001 Projekty mebli dla HOTELU GOŁEMBIEWSKI w Mikołajkach oraz nadzór autorski.
• 2001 Projekty mebli dla hotelu WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA WIOŚLARSKIEGO.
• 2001 Projekty mebli dla księgarni w Strzelcach Opolskich oraz nadzór autorski.
• 2001 Projekty mebli dla HOTELU GOŁEMBIEWSKI w Wiśle.
• 2001 Projekty krzeseł rattanowych do kolekcji KLER oraz nadzór autorski.
• 2001 Projekty modernizacji kolekcji CLUB dla KLER.
• 2002 Projekty aranżacji wnętrz dla klientów indywidualnych KLER w Warszawie.
• 2003 - 2012 Projekty wnętrz salonów eksportowych KLER S.A.
• 2003 - 2012 Projekty elementów wyposażenia wnętrz salonów KLER S.A.
• 2003 - 2012 Projekty elementów ekspozycyjnych dla salonów KLER S.A.
• 2003 - 2012 Projekty mebli recepcyjnych do salonów KLER S.A.
• 2003 - Projekt salonu PROMENADA w Warszawie dla KLER S.A.
• 2010 Projekt kolekcji CN09 i CP09 dla KLER S.A. oraz nadzór autorski.
• 2008 - 2017 (za wyjątkiem 2015) Projekty plakatów konkursu WIZJA WYPOCZYNKU dla KLER S.A.
• 2011 - 2012 Projekty wyposażenia wnętrza Dobroteki - współpraca.
Działalność animacyjna wydarzeń kreatywnych:
• 2003 - 2012 Tworzenie zasad i warunków współpracy KLER z projektantami zewnętrznymi
• 2008 - 2017 Opracowanie zasad i organizacja 11 edycji konkursów WIZJA WYPOCZYNKU
• 2012 - 20187 Stworzenie modelu i realizacja 7 edycji warsztatów DOBRY TYDZIEŃ PROJEKTANTA
• 2014 Opracowanie i realizacja konkursu i warsztatów projektowania opakowań produktów spożywczych OOPAK
• 2014 - 2017 Zainicjowanie i realizacja 5 edycji wspólnej promocji Śląski Czerwiec Projektowy
• 2015 Powołanie Stowarzyszenia ZJEDNOCZENI DESIGNEM
• 2014 - 2017 Współpraca przy tworzeniu kolekcji i nowej marki meblowej DO_M
• 2014 - 2017 Opracowanie i realizacja 5 edycji plenerów na rzeźbiarskiej formy użytkowej NAJSZLACHETNIEJSZA FORMA PRZETWORZENIA DREWNA
• 2017 Stworzenie modelu, realizacja oraz uczestnictwo w warsztatach EKSPLOZJA POMYSŁÓW
• 2011 - 2017 Współpraca z uczelniami artystycznymi przy realizacji 11-tu meblarskich dyplomów
• 2012 - 2018 Prowadzenie galerii i organizacja wystaw w Dobrotece

Oferta instytucji

STOWARZYSZENIE "PARK PRZEMYSŁOWY METALCHEM" świadczy usługi (w ramach dotacji i w ramach wsparcia niefinansowego) w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym:
1) Doradztwo w zakresie działalności B+R obejmujące:
- doradztwo dotyczące własności intelektualnej i patentów, pomoc w opracowaniu i złożeniu wniosku patentowego, w tym rejestracji w Urzędzie Patentowym;
- doradztwo i pomoc we wdrażaniu technologii i innowacji np. doradztwo w zakresie prowadzenia badań badawczo-rozwojowych oraz pomoc w stworzeniu warunków do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych;
- doradztwo prawne, finansowo-księgowe, organizacyjne niezbędne w celu prowadzenia działalności B+R;
- certyfikację i standaryzację usług oraz produktów (np. doradztwo i pomoc przy wdrożeniu certyfikatu ISO, deklaracji zgodności CE, itp.);
- doradztwo technologiczne np. ocena technologiczne przedsiębiorstwa, analiza możliwości wprowadzenia nowych technologicznych rozwiązań wraz z pomocą w ich wdrożeniu;
- wynajem urządzeń laboratoryjnych oraz urządzeń badawczych niezbędnych do prowadzenia działań B+R;
- doradztwo w zakresie promocji i inkubację innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług, czyli pomoc w opracowaniu działań marketingowych i promocyjnych, niezbędnych w celu wprowadzenia na rynek produktów i usług firmy;
- doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu kapitału na rozwój;
- doradztwo i pomoc we współpracy z instytucjami B+R;
- doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu zasobów kapitałowych i ludzkich do działalności B+R.
2) Doradztwo w zakresie działalności eksportowej obejmujące:
- opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne (także zagraniczne), np.: analiza otoczenia przedsiębiorstwa obejmująca m.in. informację nt. podatków, kwestii zatrudnienia pracowników, różnic kulturowych w danym kraju, kwestii społecznych, gospodarczych, prawnych itp.;
- organizację procesu wejścia na rynki zewnętrzne, np. pomoc w kooperacji z partnerem biznesowym, organizacja udziału w giełdach kooperacyjnych czy targach branżowych, przygotowanie i obsługę wyjazdów na spotkania z partnerami biznesowymi, tłumaczeń materiałów promocyjnym itp.;
- opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
- przygotowanie baz danych, raportów, analiz związanych z wejściem na dany rynek zagraniczny;
- analizę rynku zagranicznego, benchmarking (np. pomoc w przygotowaniu i udziale na konferencjach, sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych);
- przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu działalności gospodarczej, w tym działalności eksportowej;
- przygotowanie analizy możliwości i pomoc w uzyskaniu nowego źródła finansowania działalności w tym działalności eksportowej.
3) Doradztwo polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt obejmujące:
- opracowanie cech wizualnych produktu;
- opracowanie cech wizualnych i użytkowych produktu.
4) Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie obejmujący:
a) całej gospodarki energią w zakładzie;
b) audytu wybranego rodzaju energii;
c) audytu linii technologicznej;
Celem wykonania audytu jest wskazanie możliwości w zakresie podniesienia efektywności energetycznej i obniżenia kosztów związanych ze zużyciem mediów energetycznych, a także uzyskanie wsparcia na wdrożenie zaproponowanych w audycie rozwiązań (dotacje, kredyty preferencyjne, wsparcia w formie świadectw, kontakty ESCO).

 

Wykaz usług

 1. Promocja innowacyjnej przedsiębiorczości

Krótki opis usługi

Doradztwo dotyczące promocji innowacyjnej działalności w zakresie koncepcji, projektu i stworzenia nowoczesnych standów drewnianych. Celem doradztwa będzie wskazanie promocji innowacyjnej działalności firmy jako ważnego aspektu w zakresie podniesienia wizerunku firmy i efektywności sprzedaży.

Zakres doradztwa obejmie:

 1. Wizję lokalną na terenie firmy oraz w ich punktach sprzedaży

 2. Analiza wizerunkowa punktów sprzedaży pod kątem jednolitej identyfikacji standów.

 3. Opis dotychczasowych punktów sprzedaży i ich form ekspozycji.

 4. Analizy możliwości stworzenia nowych standów z drewna.

 5. Analiza zapotrzebowania na standy z drewna.

 6. Stworzenie koncepcji standów drewnianych dostosowanych do działalności firmy spójnych z identyfikacją wizerunkową firmy

 7. Techniczne zaprojektowanie standów drewnianych.

 8. Graficzne zaprojektowanie standów drewnianych.

 9. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i efektów wdrożenia standów drewnianych dla całej firmy.

 10. Wytworzenie serii próbnej standów.

 11. Wprowadzenie zmian klienta do wersji próbnej standów.

 12. Wytworzenie wersji końcowej standów drewnianych wraz z projektem technicznym i graficznym.

Wynikiem promocji innowacyjnej działalności będzie wytworzenie standów drewnianych wraz z projektem technicznym i graficznym, spójnych z identyfikacją wizualną firmy pozwalającą w sposób efektywny promować działalność i zwiększyć efektywność sprzedaży.

 

Osoby świadczące usługę

 • Katarzyna Mularukończyła Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w zakresie Zakresie Sztuk Plastycznych. Od 2018 r. wykładowca projektowania graficznego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Od 2006 r. realizuje się zawodowo jako grafik komputerowy.

 • Mateusz Halekukończył Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas prac w różnych międzynarodowych espołach projektantów, tworzących projekty techniczne I graficzne elementów drewnianych. Od 2017 prowadzi swoją działalność gospodarczą zwiazaną z projektowaniem I wytwarzaniem drewnianych elementów designerskich.

 

Cena netto za usługę

90 000,00 zł

Cena brutto za usługę

110 700,00 zł

Cena netto za 1 godzinę usługi

300,00 zł

Cena brutto za 1 godzinę usługi

369,00 zł

 

 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Krótki opis usługi

Doradztwo dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa w zakresie usprawnień wpływających na innowacyjność zostanie wykonane zgodnie z wymogami nowej Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Celem doradztwa będzie wskazanie możliwości w zakresie podniesienia efektywności energetycznej i obniżenia kosztów związanych ze zużyciem mediów energetycznych wpływając tym samym na innowacyjność firmy.

Zakres doradztwa obejmie:

 1. Wizję lokalną na terenie firmy.

 2. Opis budynków oraz procesów technologicznych zakładu, zwłaszcza pod kątem ich zapotrzebowania na różną formę energii.

 3. Opis systemu ogrzewania zakładu (źródło ciepła, sieci przesyłowe, instalacje i odbiory ciepła).

 4. Opis systemów chłodzenia w zakładzie.

 5. Analizy zużycia historycznego:

 • Energii elektrycznej;

 • Ciepła;

 • Chłodu;

 • Paliwa (gazu, węgla, oleju napędowego itp.);

 • Inne media (woda, ścieki).

 1. Analiza zapotrzebowania na:

 • Energię do ogrzewania budynków;

 • Energię do produkcji ciepłej wody;

 • Energię dla wentylacji i klimatyzacji;

 • Energię (cieplną, elektryczną i chłodu) dla procesów produkcyjnych.

 1. Analiza stosowanych taryf i wielkości mocy zamówionych dla energii elektrycznej, ciepła i gazu z analizą możliwości ich zmiany.

 2. Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii.

 3. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i efektów wdrożenia proponowanych rozwiązań.

 4. Analizy efektywności ekonomicznych wdrożenia poszczególnych rozwiązań.

 5. Wnioski końcowe.

  Wynikiem audytu energetycznego będzie program modernizacji gospodarki energią w firmie pozwalający w sposób efektywny ograniczyć koszty, jak i zużycie energii.

 

Osoby realizujące usługę

 • Andrzej Jurkiewicz

 

Cena netto za usługę

60 000,00 zł

Cena brutto za usługę

73 800,00 zł

Cena netto za 1 godzinę usługi

300,00 zł

Cena brutto za 1 godzinę usługi

369,00 zł

 

 1. Doradztwo polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt

Krótki opis usługi

Doradztwo polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt jest kompleksową usługą.

Zakres doradztwa obejmie:

 • Etap Analizy – od tygodnia do miesiąca.

 • Etap Syntezy – od tygodnia do dwóch miesięcy.

 • Etap Stworzenia Rozwiązania – od tygodnia do czterech miesięcy.

Ponad to usługa obejmuje:

 1. Opracowanie cech wizualnych produktu - mnożnik 1

 2. Opracowanie cech wizualnych i użytkowych produktu - mnożnik 2

 

Osoby realizujące usługę

 • Jan Cegiełka

 

Informacje dotyczące ceny rynkowej produktu:

A. do ca 500,00 zł mnożnik 1

B do ca 10 000,00 zł mnożnik 3

C. do ca 500 000,00 zł mnożnik 10

Wartości współczynników 1,2,A,B,C odpowiednio dobrane w wycenie projektu należy kolejno przemnożyć. Ich iloczyn ostatecznie stosujemy jako mnożnik aktualnego przeciętnego krajowego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Można go znaleźć na stronie www.stat.gov.pl. (przyjęto 4521,00 zł)

 

Cena netto za usługę

1xA – 9 040,00 zł

1xB – 27 120,00 zł

1xC – 90 400,00 zł

 

2xA – 18 080,00 zł

2xB – 54 240,00 zł

2xC – 180 800,00 zł

 

Cena brutto za usługę

1xA – 11 119,20 zł

1xB – 33 357,60 zł

1xC – 111 192,00 zł

 

2xA – 22 238,40 zł

2xB – 66 715,20 zł

2xC – 222 384,00 zł

 

Cena netto za 1 godzinę usługi

290,00 zł

Cena brutto za 1 godzinę usługi

356,70 zł

metalchem_logotyp__800x234_-_kopia
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: Oświęcimska 100E, 45-641 Opole

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.