Przejdź do sekcji:

Projekt ponadnarodowy Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II (Otwieranie Regionalnego Systemu Innowacji w Województwie Opolskim II) - ORIS II

ORIS_II logo

Projekt miał na celu kontynuację otwierania regionalnego sytemu innowacji na Opolszczyźnie na kolejne dobre praktyki wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji regionów Unii Europejskiej. Bardzo praktyczny wymiar w projekcie miała też adaptacja dobrej praktyki pn. Technology and Innovation Partner Coaching Methodology - Partner Innowacji - z Dolnej Austrii oraz stworzenie Portalu ORIS - nowego narzędzia wsparcia regionalnego systemu innowacji na Opolszczyźnie.

|stripAttributes

Strona projektu: www.oris.opolskie.pl

O projekcie

Projekt ORIS II realizowany był przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”.

Cele projektu:
1. Podniesienie świadomości firm na temat innowacji i zachęcanie do podejmowania działań innowacyjnych
2. Bardziej efektywne wykorzystanie wiedzy i potencjału B+R w regionie
3. Podniesienie jakości usług świadczonych dla firm w ramach regionalnego systemu innowacji poprzez wprowadzenie nowego podejścia - „proactive approach”
4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy aktorami regionalnego systemu innowacji na Opolszczyźnie poprzez utworzenie skutecznego interaktywnego narzędzia komunikacji
5. Zapewnienie transparentnej informacji o aktorach regionalnego systemu innowacji
6. Promowanie firm innowacyjnych
7. Transfer wiedzy eksperckiej do regionalnego systemu innowacji na Opolszczyźnie

Rezultaty projektu:

•    Lepsza  współpraca między aktorami regionalnego systemu innowacji (naukowcami, instytucjami B+R i MŚP)
•    Lepsze wykorzystanie potencjału B+R w woj. opolskim
•    Większa świadomość MŚP nt. znaczenia innowacji
•    Transparentny system informacji nt. RSI i promowania firm innowacyjnych
•    Wymiana doświadczeń we wdrażaniu polityki innowacji w Dolnej Austrii i na Opolszczyźnie
•    Partnerstwo między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RSI w Dolnej Austrii i na Opolszczyźnie
•    Bardziej efektywne wdrażanie RSI w województwie opolskim

Realizacja

Od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2012 r.

Zakres projektu

Realizowana w ramach projektu nowa bezpłatna usługa dla firm polegała na określeniu potencjału innowacyjnego danego przedsiębiorstwa i skontaktowaniu firmy z odpowiednim partnerem, świadczącym usługi, które ułatwią wdrożenie innowacji.

Kto mógł zgłosić się do udziału w projekcie?
Firmy „otwarte na innowacje” – przedsiębiorstwa z województwa opolskiego, które chciały zwiększyć swoją innowacyjność i promować się jako firmy innowacyjne.


Firmy biorące udział w projekcie mogły liczyć na następujące korzyści:
• Analizę potencjału innowacyjnego
• Strategię innowacji
• Dobór partnera, który pomógłby wdrożyć w firmie innowacyjne rozwiązanie
• Promocję firmy i projektów innowacyjnych

Uczestnicy

1. Instytucje i podmioty wspierające innowacyjność firm z woj. opolskiego (instytuty B+R, uczelnie wyższe, inkubatory, parki technologiczne, itp.)
2. Firmy z województwa opolskiego – bezpośrednie wsparcie Partnerów Innowacji, którzy pomogą określić innowacyjny potencjał firmy i skontaktują firmę z odpowiednim partnerem
3. Aktorzy regionalnego systemu innowacji – wsparcie poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Dolnej Austrii

ORIS_II logo

Dodatkowe informacje

Zespół Projektu ORIS II:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - Dział Innowacji
Małgorzata Zając – Kierownik projektu ORIS II
Marcin Staniszewski – Specjalista ds. adaptacji TIP CM

Partnerzy Innowacji:
Robert Maksymowicz
Magdalena Dąbrowska

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.