Przejdź do sekcji:

POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (PUP)

FORMA WSPARCIA

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw w wysokości do 5 tys. zł udzielane na 12 miesięcy z 3-miesięczną karencją w spłacie. Wnioski o pożyczki należy składać do właściwego dla miejsca prowadzenia firmy Powiatowego Urzędu Pracy.

JAK SKORZYSTAĆ?

KTO MOŻE DOSTAĆ POŻYCZKĘ?

Mikroprzedsiębiorca, którzy prowadził działalność przed 1 marca 2020 r., i który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Po zmianach rozszerzających tarczę antykryzysową z 16.04.2020 r. pożyczkę będą mogły otrzymać również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. Dodatkową zmianą jest rezygnacja z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 roku (wpisana we wcześniejszych uregulowaniach).

ILE I NA CO MOŻNA DOSTAĆ?

Do 5 tys. zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

OKRES KREDYTOWANIA

Do 12 m-cy. Karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami - 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK O POŻYCZKĘ?

Do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski można składać w drogą elektroniczną (wejdź na: portal.praca.gov.pl > Tarcza antykryzysowa > "Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy". Dokumenty prześlij wybierając właściwy sobie PUP.)

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBEDNYCH DO UDZIELENIA POŻYCZKI:

1. Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (czyli zał. nr 1 do Umowy o pożyczkę)

2. Umowa pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,

3. WZÓR Wniosku o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zał. nr 2 do Umowy o pożyczkę)

4. Wypełniony i podpisany przez mikroprzedsiębiorcę Formularza COVID-19.

 

Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o pożyczkę w wersji papierowej w siedzibie właściwego PUP, pamiętaj by wniosek, umowę pożyczki oraz wzór wniosku o umorzenie złożyć w 3 egzemplarzach. Formularz COVID-1 ma być włożony w jednym egzemplarzu.

 

WARTO WIEDZIEĆ

W pierwotnej wersji tarczy pożyczka, wraz z odsetkami, mogła zostać umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy pod warunkiem, że przez 3 m-ce od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszył on zatrudnienia (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu z 29 lutego 2020 r.). Po zmianach podano, że pożyczka będzie podlega

umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadzić swoją działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie (dostępny na stronie PUP) trzeba złożyć do PUP w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia.

Okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy może przedłużyć Rada Ministrów w celu przeciwdziałania COVID-19 poprzez rozporządzenia, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Ubiegając się o pożyczkę w PUP nie trzeba wykazywać spadku działalności czy utraty dochodów. Korzystając z tej pożyczki można korzystać z innych form wsparcia dla firm oferowanych przez inne instytucje w związku z pandemią

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA WSPARCIA

PUP W OPOLU, tel. 77 44 22 938,   77 44 21 880,  77 44 22945

https://opole.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11936977-tarcza-antykryzysowa-nabor-wnioskow-o-niskooprocentowana-pozyczke-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow?redirect=https%3A%2F%2Fopole.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3

PUP Brzeg:

https://brzeg.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11934953-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorcy?redirect=https%3A%2F%2Fbrzeg.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D8

PUP Głubczyce:

https://glubczyce.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11968099-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej?redirect=https%3A%2F%2Fglubczyce.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_vEeuYUxN7fog__column-1%26p_p_col_count%3D1

PUP Kędzierzyn-Koźle:

http://www.pup-kkozle.pl/main/aktualnosci/st:1/idn:693.html

PUP Kluczbork:

http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/343/wa%C5%BCny-komunikat-dla-mikroprzedsiebiorcow

PUP Krapkowice:

https://krapkowice.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11944920-nabor-wnioskow-na-pozyczki-z-tarczy-antykryzysowej?redirect=https%3A%2F%2Fkrapkowice.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D7

PUP Namysłów:

https://namyslow.praca.gov.pl/-/11955309-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorcy

PUP Nysa:

http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/Niskoprocentowa_pozyczka_z_Funduszu_Pracy_dla_mikroprzedsiebiorcow.html

PUP Olesno:

https://olesno.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11945402-oglaszamy-nabor-wnioskow-na-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

PUP Prudnik:

http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/374/nabor-wnioskow-o-udzielenie-po%C5%BCyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

PUP Strzelce Opolskie:

https://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

 

(Informacja przygotowana na podstawie informacji ze stron PUP w woj. opolskim oraz na podstawie informacji o zmianach w przepisach dot. Tarczy Antykryzysowej zamieszczonych na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-co-sie-zmienia-dla-przedsiebiorcow )

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.