Przejdź do sekcji:

Pieniądze na infrastrukturę badawczo-rozwojową dla firm

Obraz martaposemuckel z Pixabay
Zobacz inne aktualności z katergorii:
Nabór

Pieniądze na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych firm – np. na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć ma prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, a przez to tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, rozdzieli w konkursie Ministerstwo Rozwoju.

Unijne wsparcie w tym naborze przedsiębiorcy mogą uzyskać m.in. na wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej czy koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także na koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

W regulaminie konkursu wyjaśniono, że przez „niezbędną infrastrukturę” rozumie się też wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności badawczo-rozwojowej związane np. z zakupem budowli i budynków. Ale tylko pod warunkiem, że ich zakup mieć będzie bezpośredni związek z celami projektu objętego wsparciem.

Wnioski w ramach tego naboru będzie można składać od 1 września do 31 października br. w Departamencie Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, który organizuje konkurs. Ogólna pula pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie w tym naborze to 460 mln zł. Z tego blisko 44,8 mln zł zarezerwowano dla projektów firm z woj. mazowieckiego, a ponad 415,2 mln zł na projekty firm z pozostałych regionów Polski.

W regulaminie podano, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie ma wynosić 2 mln zł, a maksymalna nie może przekroczyć 50 mln euro. Zaznaczono w nim też, że wnioskodawca może rozpocząć realizację swojego projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wówczas ma miejsce tzw. początek okresu kwalifikowalności wydatków.

Wnioski o dofinansowanie - wraz z załącznikami – trzeba składać w formie papierowej i na nośniku elektronicznym bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w dni pracy tej instytucji w godz. 8.15-16.15 albo też przesłać listem poleconym, pocztą kurierską czy złożyć osobiście w kancelarii na adres Ministerstwa Rozwoju z dopiskiem „Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR- konkurs 2/2016”. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania lub datę na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju, gdy skorzysta się właśnie z tej drogi.

Więcej: https://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-2/

Więcej aktualności

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.