Przejdź do sekcji:

Opolska Platforma Innowacji

Opolska Platforma Innowacji to projekt polegający na tworzeniu i udoskonalaniu sieci współpracy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w województwie opolskim. Głównym jego celem było wzmocnienie współpracy sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorstwami służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji regionu. Istotnym działaniem w ramach projektu była również promocja innowacyjności, zwłaszcza wśród przedsiębiorców i instytucji publicznych, poprzez komercjalizację wyników badań i wiedzy, organizację i udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych, giełdach kooperacyjnych.

|stripAttributes

O projekcie

Projekt realizowany był przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z pięcioma podmiotami reprezentującymi różne sektory życia publicznego i gospodarczego naszego regionu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw”.

Realizacja

Od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zakres projektu

W ramach zadań realizowanych przez lidera projektu – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki utworzono:

  • Platformę Wymiany Informacji będącą narzędziem wspierającym zarządzanie procesami i projektami, a w szczególności służące transferowi wiedzy w sieci współpracy;
  • Akcelerator Innowacji będący zintegrowanym systemem proinnowacyjnych usług dla MŚP, którego celem było rozwijanie sieci ośrodków innowacji, podnoszenie jakości świadczonych usług dla różnych branż zawodowych, wspieranie rozwoju klastrów zlokalizowanych na terenie Opolszczyzny oraz kompleksowy system opieki nad firmą w początkowym okresie jej istnienia;
  • Klub 150, zrzeszający kluczowe firmy regionalnej gospodarki w celu transferu technologii oraz stworzenia i umacniania powiązań branżowych pomiędzy uczestnikami Klubu i ich kooperantami;

W ramach zadań realizowanych przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" stworzono nowoczesne Regionalne Laboratorium Chemii Specjalistycznej i Stosowanej oraz utworzono Centrum Dialogu w ICSO „Blachownia".

W ramach zadań realizowanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu stworzono Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska składające się z wysokospecjalistycznych pracowni naukowo-badawczych i analitycznych, wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie.

W ramach zadań realizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu stworzono Platformę dla przedsiębiorczości oraz współpracy i wsparcia sfery B+R z sektorem przedsiębiorstw.

W ramach zadań realizowanych przez Urząd Miasta Opole zrealizowano działania promocyjne w zakresie promocji sieci współpracy i innowacyjności poprzez organizację Forum Innowacji oraz wydano folder „Opolska nauka dla biznesu”.

W ramach zadań realizowanych przez Politechnikę Opolską stworzone zostało Laboratorium Sensoryczne (odbieranie wszelkimi zmysłami) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Nad wyznaczaniem kierunków, w jakich rozwijać się miała sieć współpracy w ramach Opolskiej Platformy Innowacji, czuwała Rada Programowa OPI, składająca się z przedstawicieli partnerów w projekcie.

Uczestnicy

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Urząd Miasta Opole

Politechnika Opolska

Dodatkowe informacje

Opolska Platforma Innowacji                                              tel.  077 40 33 600

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki                                    fax. 077 40 33 609                   

ul. Krakowska 38                                                                       

45-075 Opole

email: biuro@ocrg.opolskie.pl

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.