Przejdź do sekcji:

Międzynarodowy projekt pn. Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship (Otwieranie Regionalnego Systemu Innowacji w Województwie Opolskim)

Celem projektu było utworzenie efektywnego Regionalnego Systemu Innowacji na Opolszczyźnie poprzez otwarcie się na współpracę międzynarodową i korzystanie z wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń regionu partnerskiego projektu - Dolnej Austrii. Region ten dwukrotnie potwierdził pozycję europejskiego lidera w zakresie wdrażania innowacji, uzyskując nagrodę The Award of Excellence for Innovative Regions Komisji Europejskiej oraz nagrodę Award for European most Innovative Region Zgromadzenia Regionów Europy.

|stripAttributes

O projekcie

Jednym z elementów projektu była pilotażowa adaptacja austriackiego programu „Innovation Assistant” na Opolszczyźnie. Celem programu było wzmocnienie współpracy między sferą nauki i biznesu.

W ramach 3-miesięcznego pobytu w wybranych opolskich firmach trzynastu doktorantów opolskich uczelni – tzw. „Asystentów Innowacji” – zidentyfikowało innowacyjne rozwiązania, które mogły zostać wdrożone przez firmy, tak by podnieść poziom ich innowacyjności. Po zakończeniu pobytu „Asystentów Innowacji“ w firmach rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy raport Asystenta Innowacji w ramach programu "Innovation Assistant". Laureatem konkursu został pan Andrzej Lechowicz, który opracował innowacyjne rozwiązanie dla firmy - producenta elektroniki samochodowej.

22 lutego 2010 r. w Hotelu Festival w Opolu odbyło się spotkanie ewaluacyjne, adresowane do instytucji zainteresowanych kontynuacją wdrażania programu „Innovation Assistant” w województwie opolskim. Celem spotkania była prezentacja sposobu adaptacji programu „Innovation Assistant" na Opolszczyznę, omówienie osiągniętych rezultatów oraz wniosków i zaleceń do zastosowania w przyszłości. Na zakończenie projektu opracowany został przewodnik pt. ”Adaptacja Programu Innovation Assistant na Opolszczyznę”, który zawiera rekomendacje partnerów projektu z Dolnej Austrii oraz wskazuje zasady dalszej realizacji Programu na Opolszczyźnie.

10 marca 2010 r. w Hotelu „Mercure” w Opolu, odbyła się konferencja podsumowująca projekt ORIS, podczas której zaprezentowane zostały wyniki realizacji projektu. Przedmiotem konferencji była w głównej mierze ewaluacja projektu oraz działania pilotażowego - adaptacji programu „Innovation Assistant” na Opolszczyźnie.

Partnerzy z Dolnej Austrii - pani Irma Priedl i pan Hans-Christian Jäger - bardzo dobrze ocenili sposób adaptacji programu „Innovation Assistant” oraz „aktywne podejście” zespołu projektowego OCRG we wdrażaniu ORIS. Podczas konferencji wystąpiło m.in. trzech Asystentów Innowacji, którzy przedstawili relację z ich pobytu w firmach oraz omówili zaproponowane rozwiązania innowacyjne.

Podczas konferencji poinformowano o kontynuacji wdrażania zaadaptowanej dobrej praktyki, czyli programu „Asystent Innowacji” w województwie opolskim.

Realizacja

Od kwietnia 2009 r. do maja 2010 r.

Zakres projektu

6 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.2.1/2011 sporządzoną po posiedzeniu Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które odbyło się w dniach 28 października – 1 grudnia 2011 r.


W konsekwencji przyjęte zostały do realizacji projekty trzech instytucji z Opola.:
• Uniwersytetu Opolskiego – pn. Uniwersytecki Asystent Innowacji,
• Politechniki Opolskiej – pn. „Innowacje w duecie: szansą na podniesienie konkurencyjności firm województwa opolskiego”,
• Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL pn. - Od aspiracji do innowacji” – kontynuacja programu „Asystent Innowacji w województwie opolskim”.

Projekty te mają za zadanie kontynuować program „Asystent Innowacji” na Opolszczyźnie.

Uczestnicy

13 doktorantów opolskich uczelni – tzw. „Asystentów Innowacji” i 13 opolskich firm

Dodatkowe informacje

Zespół projektu ORIS
Dział Innowacji
Małgorzata Zając – Kierownik projektu ORIS
Marcin Staniszewski – Specjalista ds. adaptacji programu „Innovation Assistant”
Email: oris@ocrg.opolskie.nsf.pl
Tel. 77 441 99 97

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.