Przejdź do sekcji:

Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu

Logo KOOP projekt-page-001

Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu

|stripAttributes

O projekcie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, największa Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) na Opolszczyźnie, dostrzegając uzasadnioną potrzebę ukierunkowania działalności IOB na potrzeby przedsiębiorców, zacieśnienia współpracy oraz poprawy komunikacji podjęło starania o wdrożenie projektu na rzecz stworzenia nowego, zintegrowanego modelu kooperacji przedsiębiorstw z IOB o tytule „Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu”, tworząc podwaliny dla spójnego, perspektywicznego mechanizmu wzajemnego wspierania zaangażowanych środowisk w oparciu o pogłębioną diagnozę potrzeb firm oraz usprawnienie istniejących i tworzenie nowych kanałów komunikacyjnych.

Wdrożenie tak określonych obszarów działania wymagać będzie przede wszystkim:
1)    podjęcia starań o zidentyfikowanie i wypracowanie nowych lub rozwój dotychczasowych zaawansowanych usług wynikających z zapotrzebowania firm,
2)    przyjęcia przez Wnioskodawcę roli koordynatora procesu profesjonalizacji otoczenia okołobiznesowego województwa opolskiego,
3)    stworzenia oferty wsparcia strategiczno-programowego dla IOB.

W ramach niniejszego projektu Partner – Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o. - zamierza utworzyć i wyposażyć Laboratorium mechaniczno-pomiarowe, a zakupiony sprzęt zezwoli na  świadczenie nowych usług dla kluczowych branż woj. opolskiego, określonych jako   inteligentne specjalizacje, oraz poszerzyć i udoskonalić świadczone do tej pory usługi.

Realizacja

1 stycznia 2016 r. – 30 czerwca 2018 r. (rzeczowe) 31 lipca 2018 r. (finansowe)

Zakres projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie opolskim poprzez wzmocnienie oferty instytucji otoczenia biznesu, skutkujące stworzeniem nowych lub znaczącym udoskonaleniem dotychczas oferowanych przez IOB wyspecjalizowanych usług w oparciu o zdiagnozowane potrzeby firm. Celami szczegółowymi są:

1. Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez zwiększenie jego potencjału innowacyjnego.

2. Zwiększenie oferty usług około biznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

3. Wzmocnienie współpracy sektora IOB z przedsiębiorstwami.

4. Wzmocnienie promocji innowacyjności i przedsiębiorczości.

5. Upowszechnianie praktyk proinnowacyjnych, zwłaszcza wśród przedsiębiorców i instytucji publicznych, poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy.

Aby możliwe było osiągnięcie celu ogólnego PNT w Opolu zdefiniowano cele pośrednie:

• zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki,

• rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących know-how z obszaru badań mechanicznych,

• dostęp do nowoczesnej, światowej klasy aparatury naukowej,

• istotne rozszerzenie możliwości badawczych,

• poprawa poziomu badań własnych,

• poprawa atrakcyjności Opola jako ośrodka naukowo – badawczego,

• wzrost liczby przedsiębiorstw nowoczesnej technologii,

• wzrost liczby badań wykonywanych przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o. na zlecenie przemysłu.

W rezultacie realizowanego projektu 32 przedsiębiorstwa będą korzystały z zaawansowanych usług świadczonych przez IOB.

Uczestnicy

Regionalne instytucje otoczenia biznesu z Opolszczyzny; sektor małych i średnich przedsiębiorstw w woj. opolskim

 

Logo KOOP projekt-page-001

Dodatkowe informacje

                                      

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.