Przejdź do sekcji:

Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II

file

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

|stripAttributes

O projekcie

Logotypy

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, największa IOB na Opolszczyźnie dostrzegając uzasadnioną potrzebę ukierunkowania działalności IOB na potrzeby przedsiębiorców, zacieśnienie współpracy oraz poprawę komunikacji podjęło starania o wdrożenie projektu na rzecz stworzenia nowego, zintegrowanego modelu kooperacji przedsiębiorstw z IOB o tytule „Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu II”, tworząc podwaliny dla spójnego, perspektywicznego mechanizmu wzajemnego wspierania zaangażowanych środowisk w oparciu o pogłębioną diagnozę potrzeb firm oraz usprawnienie istniejących i tworzenie nowych kanałów komunikacyjnych. Wdrożenie tak określonych obszarów działania wymagać będzie przede wszystkim:

  1. Podjęcia starań o zidentyfikowanie i wypracowanie nowych lub rozwoju dotychczasowych zaawansowanych usług wynikających z zapotrzebowania firm.
  2. Przyjęcia przez Wnioskodawcę roli  koordynatora procesu profesjonalizacji otoczenia okołobiznesowego województwa opolskiego.

Stworzenia oferty wsparcia strategiczno-programowego dla IOB. Zrealizowanie projektu jest krokiem w stronę technologicznego i gospodarczego rozwoju regionu. W wyniku działań podjętych w ramach projektu wdrożone zostaną 4 zaawansowane usługi świadczone przez IOB, 2 Instytucje Otoczenia Biznesu otrzymają wsparcie w celu profesjonalizacji usług dla przedsiębiorstw.

Głównym celem projektu jest wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie opolskim poprzez wzmocnienie do 31 sierpnia 2022 roku oferty instytucji otoczenia biznesu, skutkujące stworzeniem nowych lub znaczącym udoskonaleniem dotychczas oferowanych przez IOB wyspecjalizowanych usług w oparciu o zdiagnozowane potrzeby firm.

Celami szczegółowymi są:

1. Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez zwiększenie jego potencjału innowacyjnego.

2. Zwiększenie oferty usług okołobiznesowych, świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

3. Wzmocnienie współpracy sektora IOB z przedsiębiorstwami.

4. Wzmocnienie promocji innowacyjności i przedsiębiorczości.

5. Upowszechnianie praktyk proinnowacyjnych zwłaszcza wśród przedsiębiorców i instytucji publicznych poprzez komercjalizacje wynalazków i wiedzy. 

Realizacja

1.09.2018 r. – 30.09.2023r.

Zakres projektu

Realizator - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu realizuje zadania polegające na:

  • Wzmocnieniu  współpracy IOB w zakresie identyfikacji nowych lub rozwoju dotychczasowych zaawansowanych usług świadczonych na rzecz MŚP
  • Wypracowaniu nowych lub rozwijanie istniejących usług IOB.

Uczestnicy

Regionalne instytucje otoczenia biznesu z Opolszczyzny; sektor małych i średnich przedsiębiorstw w woj. opolskim

file

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.