Przejdź do sekcji:

Izba Rzemieślnicza w Opolu

Przechwytywanie
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

O instytucji

Izba Rzemieślnicza w Opolu istnieje na rynku od 1951r. Jest organizacją samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dn.22.03.1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz.  1267).

Do jej statutowych zadań należy m.in. wspieranie przedsiębiorców w formie doradztwa, szkoleń i działań informacyjnych. Działa nieprzerwanie od 12 lat w obszarze realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej (w tym: ok. 16 proj. POKL, 2 projekty LdV,  projekt Erasmus+, proj. Ministerialne) min):

- Działanie 8.1.1 Kwalifikacje zawodowe na miarę XXI wieku" – przeszkolone  363 osoby pracujące w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

- Działanie 6.2 "Moja firma-mój sukces!” (dwie edycje) - 53 osoby zostały przeszkolone i otrzymały dotacje na rozpoczęcie  działalności gospodarczej i usługi doradcze

- Działanie 9.2 „ Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych” – przeszkolone 96 osób ,

dodatkowo:

- kurs czeladniczy zakończony państwowym  egzaminem czeladniczym, nadającym tytuł czeladnika w zawodzie (rozporządzenie MEN z dnia 10.01.2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017 poz. 89 z późn. zm.)-  33 kursy w latach 2017/2018

- kurs mistrzowski zakończony egzaminem mistrzowskim i nadającym uprawnienia mistrza w zawodzie (rozporządzenie MEN z dnia 10.01.2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017 poz. 89 z późn. zm.) – 7 kursów w latach 2017/2018

-kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ( Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu) – 17 kursów, 213 osób przeszkolonych w latach 2014/2018

- kurs obsługi programu AUTOCAD – 27 kursów

-kurs Kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma PRO- 31 kursów

Proces szkoleniowy prowadzony zgodnie z

Rozporządzeniem MEN z dn.18.08.2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Potwierdzony profesjonalizm Izby w  udzielaniu wsparcia szkoleniowo – doradczego osobom pracującym, przedsiębiorcom, sektorowi MMSP poprzez prowadzenie od roku 2005 do 2016  Punktu Konsultacyjnego KSU w zakresie usług informacyjnych, doradczych prowadzonych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kursy i szkolenia, doradztwo realizowane są w oparciu o obowiązujący w Izbie Rzemieślniczej System Zarządzania Jakością wg Nomy  PN-EN ISO9001:201.

Usługi realizowane przez doświadczoną kadrę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i umiejętności dydaktyczno- szkoleniowe, stale podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe. 

Oferta instytucji

Rodzaje świadczonych/oferowanych usług.

 

Promesa - Szkolenia specjalistyczne:

  1. Kursy czeladnicze i mistrzowskie w zawodach rzemieślniczych (branża budowlana, spożywcza, usług osobistych, maszynowa i elektromaszynowa, metalowa, drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski, stolarstwo, spożywcza)
  2. Kursy specjalistyczne dla branży budowlanej: autocad i NormaPro.
  3. Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu dla następujących  branż: budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi, chemiczna, drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski, maszynowa i elektromaszynowa,  metalowa i metalurgiczna, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, transport i logistyka, sługi medyczne i rehabilitacyjne, usługi turystyczne

Dotacja - Doradztwo

  1. opracowywanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne,
  2. dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji).

Promesa - Doradztwo

  1. opracowywanie lub aktualizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  2. promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości,
  3. usługi w zakresie analizy rynku, analizy strategicznej,
  4. doradztwo prawne, finansowo-księgowe i organizacyjne,
  5. udzielanie informacji o źródłach finansowania działalności gospodarczej,

Dotacja - Udział w konferencjach, sympozjach, wystawach, targach, wizytach studyjnych, praktykach.

Przechwytywanie
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.