Przejdź do sekcji:

Izba Gospodarcza "Śląsk"

Przechwytywanie
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: Ul. Ozimska 184/11, 45-310 Opole

O instytucji

Izba Gospodarcza „Śląsk” funkcjonuje na rynku od 25 lat. Na przestrzeni działalności realizowała następujące usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw:

-opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne,

- organizacja wejścia na rynki zewnętrzne

- opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa

- opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa

- promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości

- usługi w zakresie analizy rynku, analiza strategiczna, benchmarking

- doradztwo prawne, finansowo-księgowe i organizacyjne

- informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej

- szkolenia specjalistyczne

 

W doborze kadry IGŚ kieruje się doborem w oparciu o udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w realizacji poszczególnych usług. Kadra realizująca zadania posiada udokumentowane doświadczenie (certyfikaty poświadczające wiedzę i kompetencje).  W działalność szkoleniowej i doradczej Izba korzysta z kadry i podmiotów posiadających potwierdzenie standardów usług obowiązujących na poziomie krajowym i międzynarodowym (SUS 2., Dekra, ISO 2015).

Izba Gospodarcza „Śląsk” w trakcie swojej działalności (25 lat) zrealizowała około 450 szkoleń kilkanaście, misji gospodarczych, bilateralne spotkania przedsiębiorców, konferencje, tematyczne grupy robocze, konferencje regionalne i międzynarodowe.

W ramach działalności projektowej Izba Gospodarcza Śląsk realizuje wsparcie ukierunkowane na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości poprzez cykle edukacyjne i dotacje na podjęcie i rozwój działalności, szkolenia specjalistyczne. Wymianę doświadczeń międzynarodowych na pograniczu polsko-czeskim, współpracę podmiotów otoczenia biznesu, udział i członkowsko w międzynarodowych strukturach IOB.

Jakość działań skierowanych do przedsiębiorców monitorowana jest za pośrednictwem: wywiadów telefonicznych, ankiet monitorujących, spotkań bezpośrednich z przedsiębiorcami.

Oferta instytucji

Rodzaje świadczonych/oferowanych usług.

 

 

Usługi w ramach dotacji:

 

1. doradztwo w zakresie własności intelektualnej i patentów,

2. opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne,

3. organizacja wejścia na rynki zewnętrzne (np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział w giełdach kooperacyjnych, targach branżowych),

4. usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i designu,

5. dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji).

 

Usługi w ramach wsparcia niefinansowego:


1. opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa,

2. promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości,

3. doradztwo technologiczne – identyfikacja pożądanych zmian technologicznych (oceny technologiczne, audyt technologiczny),

4. usługi w zakresie analizy rynku, analiza strategiczna, benchmarking (np. udział

w konferencjach, sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach),

5. doradztwo prawne, finansowo-księgowe i organizacyjne,

6. certyfikację i standaryzację usług i produktów,

8. audyt energetyczny,

9. wynajem urządzeń laboratoryjnych,

10. informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej,

11. szkolenia specjalistyczne,

12. inne usługi wysoko specjalistyczne.

Przechwytywanie
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: Ul. Ozimska 184/11, 45-310 Opole

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.