Przejdź do sekcji:

Fundacja Oświecony

top
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: ul. Kępska 7, 45-129 Opole

O instytucji

Rodzaje świadczonych/oferowanych usług

Katalog usług wg. rodzaju udzielonego wsparcia – promesa:

1.         Szkolenia specjalistyczne:

a)         Energetyka w przedsiębiorstwie i nowoczesnym budownictwie

2.         Audyt energetyczny:

a)         Audyt energetyczny podstawowy – stan aktualny infrastruktury energetycznej.

Ponadto Fundacja zajmuje się:

 1. Doradztwem technologicznym w aspekcie rozwiązań technologicznych w energetyce – kompleksowe usługi consultingowe.
 2. Audytami energetycznymi, których cena określana jest indywidualnie (m.in. w zależności od liczby liczników, wielkości infrastruktury, urządzeń, zastosowanych rozwiązań energetycznych). Wynikiem każdego z poniższych audytów jest kompleksowy dokument potwierdzający jego wykonanie wraz z rekomendacjami, tzn. wskazaniami rozwiązań dla audytowanego podmiotu.
 • Audyt energochłonności infrastruktury energetycznej obiektu.

Audyt przeprowadzany jest na podstawie wizji lokalnej w obiekcie przedsiębiorcy. Zawiera m.in. określenie profilu zużycia mediów energetycznych, wizję lokalną, analizę poprawności rozwiązań infrastruktury energetycznej.

 • Audyt energetyczny – techniczno-pomiarowy

Szczegółowa analiza energochłonności odbiorników, linii technologicznych, obiektów na podstawie pomiarów zużycia mediów.

Audyt zawiera m.in.: opracowanie harmonogramu badań i pomiarów, opomiarowanie infrastruktury, analizę poprawności rozwiązań z zakresu źródeł energii dla audytowanego obiektu. 

 • Audyt energetyczny – dokumentacyjny

Pełen raport wyniku ekspertyzy na podstawie porównania stanu faktycznego z istniejącą dokumentacją. Zawiera m.in.: wizję lokalną, analizę porównawczą, analizę poprawności rozwiązań, aktualizację dokumentacji energetycznej obiektu, w tym z uwzględnieniem przepisów prawnych. 

 • Audyt efektywności energetycznej

Badanie efektywności energetycznej w oparciu o dokumentację księgową, wizję lokalną i opomiarowanie obiektu. Zawiera m.in. audyt źródeł i odbioru energii, przegląd procesów produkcyjnych, monitoring zarządzania produkcją, wyznaczanie wskaźników ekonomicznych, plan wprowadzenia i rozwoju systemu nadzoru i sterowania.

 

Doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz MŚP

Fundacja Oświecony od 2014 roku efektywnie angażuje się w zakresie edukacji i podnoszenia świadomości MŚP w sektorze energetycznym, cieplnym i gazowym na terenie całego kraju, wspiera świadomy wybór dostawców energii elektrycznej jak i współpracy z dostawcami oraz prowadzi i wspiera działalność dot. odnawialnych źródeł energii. 

Ponadto Fundacja oraz współpracujący z nią mentorzy i eksperci, działają na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej odbiorców, rekomendując optymalne rozwiązania w aspekcie optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa m.in. w zakresie: energii biernej, dystrybucji, kosztów zakupu energii, rozwiązań technologicznych.

Fundacja Oświecony od 2014 r., zrealizowała na rzecz MŚP poniższe działania:

 • ponad 1000 audytów podstawowych
 • ponad 500 audytów potencjału infrastruktury
 • ponad 200 audytów techniczno-pomiarowych
 • ponad 100 audytów dokumentacyjnych
 • ponad 500 doradztw technologicznych w aspekcie technologii energetycznych i okołoenergetycznych,
 • kilkadziesiąt szkoleń/warsztatów dla MŚP i mieszkańców różnych województw.

 

Kluczowa kadra IOB

Grzegorz Majnusz - Manager w firmie zajmującej się szeroko pojętą okołoenergetyką oraz energetyką, z dużym doświadczeniem oraz znajomością branży energetycznej. Mentor, doradca. Specjalista ds. zarządzania przedsiębiorstwem na rynku energii oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw m.in. poprzez optymalizację kosztów przedsiębiorstwa. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu produktów energetycznych i okołoenergetycznych. Jednocześnie w swojej codziennej pracy oraz działalności na rzecz Fundacji Oświecony realizuje audyty (wszystkie poziomy) oraz wspiera stale w technologii energetycznej i okołoenergetycznej.  Stale poszerza swoją praktykę i kompetencje podejmując i realizując innowacyjne wyzwania na polskim i międzynarodowym rynku energetycznym.

Krzysztof Misior – specjalista ds. rozwiązań technologicznych w aspekcie energetyki i okołoenergetyki oraz współpracy z dystrybutorami i dostawcami rynku energetycznego. Ekspert w dziedzinie audytów i produktów rynku energetycznego.

Paweł Papalski – specjalista ds. rozwiązań technologicznych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Dotychczas zrealizował ponad 200 audytów i rekomendacji dla odbiorców rynku energetycznego, w tym MŚP. Na co dzień pracuje jako Mentor rynku energetycznego.

Paweł Dykta – analityk, specjalista ds. analiz i ocen aktualnej sytuacji energetycznej przedsiębiorstw związanych z doradztwem technologicznym oraz audytami. Ekspert w dziedzinie rekomendacji kompleksowych rozwiązań mających wpływ na sytuację klientów celem optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa i zużycia energii. W swojej codziennej pracy opiera się w szczególności na: dystrybucji energii, energii biernej, kosztach zakupu energii, opłacalności inwestycji. Dotychczas przeprowadził ponad 160 różnorodnych analiz na rzecz MŚP.

Wojciech Poślednik – specjalista ds. rozwiązań technologicznych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Dotychczas zrealizował ponad kilkadziesiąt™ audytów i rekomendacji dla odbiorców rynku energetycznego, w tym MŚP. Na co dzień pracuje jako Mentor rynku energetycznego.

Przemysław Nowacki – Specjalista ds. technicznych rozwiązań rynku energetycznego i okołoenergetycznego. Posiada dobrą znajomość urządzeń wykorzystujących OZE, jak i innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych w aspekcie technologicznym. Nieprzerwanie powiększa zasób swojej wiedzy w tych dziedzinach. Dzięki rozwiniętej spostrzegawczości, potrafi znaleźć odpowiednie rozwiązanie względem każdego zapotrzebowania.

Sławomir Laskowski - absolwent Politechniki wrocławskiej na wydziale elektrycznym. Magisterium obronione w roku 2002, temat  Wysokonapięciowe metody oczyszczania cieczy. Doktorat na tej samej uczelni  obroniony w 2007 r.,  temat. Otrzymywanie nanaokoloidów metali z wykorzystaniem zjawiska eksplozji przewodników. Od 2005 roku własna działalność gospodarcza, projektowanie instalacji elektrycznych na napięciach średnich i niskich oraz wykonawstwo. Ekspert i autorytet w dziedzinie realizacji audytów energetycznych (różnych rodzajów).

Waldemar Gończ – w branży energetycznej działa od 2009 r. Po uwolnieniu rynku rozpoczął pracę jako doradca, specjalista, partner, ekspert m.in. w AMB Energia, RWE Polska S.A., AXPO Polska S.A. Mentor i specjalista rynku energetycznego. Specjalizuje się w technice okołoenergetycznej, KMB, Budowa Trafostacji, Modernizacja Układów Pomiarowych oraz OZE. Przez 10 lat pracy w branży energetycznej nawiązał kontakt z wieloma przedsiębiorcami we wszystkich regionach Polski, na obszarze różnych OSD.

Sebastian Karczewski – mentor, doradca oraz ekspert rynku energetycznego i okołoenergetycznego, w tym również w zakresie rozwiązań technologicznych i audytów. Posiada bogate doświadczenie w aspekcie analiz i optymalizacji kosztów dystrybucji, przeprowadzaniu zmiany OSD, KMB.

Agnieszka Gomoluch – specjalista ds. rozwiązań technologicznych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Mentor rynku energetycznego, który na co dzień specjalizuje się we wsparciu przedsiębiorstw w zawiłościach rynku energetycznego.  Specjalista ds. zarządzania przedsiębiorstwem na rynku energii oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw m.in. poprzez optymalizację kosztów przedsiębiorstwa oraz współpracy z dystrybutorami i dostawcami rynku energetycznego. Dotychczas zrealizowała ponad kilkaset audytów i analiz.

Marcin Karwat – specjalista w dziedzinie analiz poboru i jakości energii eklektycznej, pod kątem indywidualnym jak również EN, PN, specjalista ds. bilansu  i inwentaryzacji urządzeń i instalacji el. Długoletnie doświadczenie w zakresie pomiarów elektrycznych i oświetleniowych oraz odczytów wskazań i analizy płatności za energię elektryczną. Ekspert ds. kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej, a także w zakresie optymalizacji poboru mocy. Zajmuje się pełną obsługą układów pomiarowych, bezpośrednich, półpośrednich i pośrednich oraz projektami instalacji el. i układów pomiarowych.

Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do eksploatacji ważne do 29.07.2019 r. oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru ważne do 29.07.2019 r.

Marcin Plewnia – specjalista w dziedzinie analiz poboru i jakości energii eklektycznej, pod kątem indywidualnym jak i również EN, PN , specjalista ds. bilansu  i inwentaryzacji urządzeń i instalacji el. Długoletnie doświadczenie w zakresie pomiarów elektrycznych i oświetleniowych oraz odczytów wskazań i analizy płatności za energię elektryczną. Ekspert ds. kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej, a także optymalizacji poboru mocy. Zajmuje się pełną obsługą układów pomiarowych, bezpośrednich, półpośrednich i pośrednich oraz projektami instalacji el. i układów pomiarowych. Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do eksploatacji ważne do 29.07.2019 r. oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru ważne do 29.07.2019 r.

Katarzyna Mikulska-Brzozowska - Koordynator zespołu wspierajacego podmioty gospodarcze w zakresie okołoenergetycznym oraz energetycznym. Mentor z dużym doświadczeniem i znajomością branży energetycznej. Specjalista ds. zarządzania przedsiębiorstwem na rynku energii oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw m.in. poprzez optymalizację kosztów przedsiębiorstwa oraz współpracę z dystrybutorami i dostawcami rynku energetycznego. W swojej codziennej pracy oraz działalności na rzecz Fundacji Oświecony realizuje audyty oraz wspiera w technologii energetycznej i okołoenergetycznej. Stale poszerza swoją praktykę, umiejętności i kompetencje.

Teresa Trzeciak - Mentor rynku energetycznego i okołoenergetycznego. Wsparcie i doradztwo w zakresie najlepszych rozwiązań technologicznych i audytów. Specjalista ds. zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw m.in. poprzez generowanie zysków dla przedsiębiorstwa z jego środowiska okołoenergetycznego oraz energetycznego, współpracę z dystrybutorami i dostawcami rynku energetycznego. Wieloletnie doświadczenie w aspekcie analiz i optymalizacji kosztów dystrybucji. 

Urszula Boratyńska -  Koordynator zespołu wspomagającego  zarządy i właścicieli firm, którzy oczekują gruntownej wiedzy, popartej doświadczeniem w przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowego procesu optymalizacji kosztów. Ekspert  z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista ds. zarządzania przedsiębiorstwem na rynku energii oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw m.in. poprzez optymalizację kosztów przedsiębiorstwa oraz współpracę z dystrybutorami i dostawcami rynku energetycznego

Katarzyna Malkiewicz - Mentor z  rynku energetycznego i okołoenergetycznego. Specjalista ds.  optymalizacji kosztów dystrybucji oraz doboru rozwiązań w sektorze energii elektrycznej i paliwa gazowego. Na co dzień zajmuje się przeprowadzaniem przedsiębiorców przez zawiłości rynku energetycznego. Posiada szerokie  doświadczenie w dziedzinie analiz i optymalizacji kosztów dystrybucji.

Adela Szczepanowska -  Mentor rynku energetycznego i okołoenergetycznego. Specjalista ds.  optymalizacji kosztów dystrybucji oraz doboru rozwiązań w sektorze energii elektrycznej i paliwa gazowego. Wieloletnie doświadczenie w aspekcie analiz i optymalizacji kosztów dystrybucji. 

Oferta instytucji

 1. Audyt energetyczny podstawowy – stan aktualny infrastruktury energetycznej

 

Krótki opis usługi

Inwentaryzacja sytuacji zastanej przeprowadzana jest  na podstawie faktur VAT za energię elektryczną, paliwo gazowe i energię cieplną

Cel audytu:

Zdefiniowanie zauważonych problemów i rekomendacje dla poprawy funkcjonowania obiektu pod katem zużycia mediów energetycznych na podstawie przeprowadzonych analiz

Cena netto za usługę

1.         Energia elektryczna:

 1. Do 4 PPE – 4800,00 zł
 2. Do 10 PPE – 7200,00 zł
 3. Powyżej 10 PPE – 7200,00 + 200 zł za każdy PPE

2.         Gaz:

 1. Do 4 PPE – 4800,00 zł
 2. Do 10 PPE – 7200,00 zł
 3. Powyżej 10 PPE – 7200,00 + 200 zł za każdy PPE

3.         Energia cieplna:

 1. Do 4 PPE – 4800,00 zł
 2. Do 10 PPE – 7200,00 zł
 3. Powyżej 10 PPE – 7200,00 + 200 zł za każdy licznik

 

Cena brutto za usługę

1.         Energia elektryczna:

 1. Do 4 PPE – 4800,00 zł
 2. Do 10 PPE – 7200,00 zł
 3. Powyżej 10 PPE – 7200,00 + 200 zł za każdy PPE

2.         Gaz:

 1. Do 4 PPE – 4800,00 zł
 2. Do 10 PPE – 7200,00 zł
 3. Powyżej 10 PPE – 7200,00 + 200 zł za każdy PPE

3.         Energia cieplna:

 1. Do 4 PPE – 4800,00 zł
 2. Do 10 PPE – 7200,00 zł
 3. Powyżej 10 PPE – 7200,00 + 200 zł za każdy licznik

 

Cena netto za 1 godzinę usługi

1.         Energia elektryczna:

 1. 16 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 2. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 3. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi + 66,66 zł h za każdy licznik

2.         Gaz:

 1. 16 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 2. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 3. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi + 66,66 zł h za każdy licznik

3.         Energia cieplna:

 1. 16 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 2. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 3. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi + 66,66 zł h za każdy licznik

 

Cena brutto za 1 godzinę usługi

1.         Energia elektryczna:

 1. 16 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 2. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 3. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi + 66,66 zł h za każdy licznik

2.         Gaz:

 1. 16 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 2. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 3. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi + 66,66 zł h za każdy licznik

3.         Energia cieplna:

 1. 16 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 2. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi
 3. 24 h tj. 300 zł netto za jedną godzinę usługi + 66,66 zł h za każdy licznik

 

 

 1. Energetyka w przedsiębiorstwie i nowoczesnym budownictwie.

 

Krótki opis usługi

Szkolenie specjalistyczne w aspekcie energetyki w przedsiębiorstwie. Zdobyta wiedza pozwoli zastosować nowe rozwiązania w przedsiębiorstwie, które będą miały wpływ na większe zyski przedsiębiorcy.

 

Celem szkolenia jest budowanie świadomości dotyczącej zarządzania energetyką w przedsiębiorstwie i nowoczesnym budownictwie.

 • Cena netto za usługę 2650,00zł
 • Cena brutto za usługę 3259,50 zł
 • Cena netto za 1 godzinę usługi 331,25 zł
 • Cena brutto za 1 godzinę usługi 407,43 zł

 

top
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: ul. Kępska 7, 45-129 Opole

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.