Przejdź do sekcji:

Fundacja Mediatio

pobrane
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: ul. Kępska 7, 45-129 Opole

O instytucji

Rodzaje świadczonych/oferowanych usług

1.         Szkolenia specjalistyczne:

a)         Sztuka dialogu – holistyczne zarządzanie komunikacją w zespole. Efektywne narzędzie w zarządzaniu informacją w firmie/instytucji dedykowane kadrze zarządzającej.

b)         Sztuka dialogu – holistyczne zarządzanie komunikacją w zespole. Efektywne narzędzie w zarządzaniu informacją w firmie/instytucji dedykowane pracownikom.

c)         Sztuka dialogu w służbie zdrowia dedykowane MŚP  – holistyczne zarządzanie komunikacją: pacjent, rodzina, personel medyczny. 

d)         Szkolenie trenerskie metodą Neo Sea.

 

2.         Inne usługi specjalistyczne:

a)         Postępowanie mediacyjne

 

3.        Doradztwo prawne, finansowo-księgowe i organizacyjne:

a)        Mentoring (biznesowy lub organizacyjny w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi, komunikatem, konfliktem)

b)        Doradztwo prawne

c)        Doradztwo finansowe

 

Doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz MŚP

Fundacja Mediatio w latach 2015/2018 zrealizowała/realizuje w ramach działalności statutowej:

- postępowania mediacyjne dla MŚP

- indywidualne prelekcje/ doradztwo/ mentoring dla przedsiębiorców pn. „Mediacje w biznesie”

- Fundacja Mediatio zrealizowała także projekt dofinansowany ze środków FIO pn. „Siłą jest dialog”, który był co prawa skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych, niemniej jednak, wśród tych przedstawicieli byli również reprezentanci MŚP. Projekt polegał m.in. na realizacji specjalistycznych szkoleń mediacyjnych

- kadra wspierająca Fundację posiada ogromne doświadczenie w obszarach: mediacja, prawo, mentoring, doradztwo, szkolenia i posiada stosowne certyfikaty.

 

Kluczowa kadra IOB

Aneta Gibek-Wiśniewska - Była Sędzia SR w Opolu, od 2010 czynny adwokat, od 2012 czynny mediator. Autorka szkoleń i wykładów z zakresu prawa, nowoczesnych systemów zarządzania i komunikacji w firmie. Prezes Zarządu Fundacji Mediatio. Konsultant przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego w tworzeniu innowacyjności w mediacjach. Autorka i współrealizatorka programu z zakresu mediacji rówieśniczych. Trener Rozwoju Osobistego. Twórca autorskiego programu Neo Sea. Mentor w Early Warning Europe. Członek Rady w Polskim Klubie Nestora i Sukcesora. Prelegentka wielu konferencji na temat mediacji, zarządzania konfliktem i komunikacji.  Szeroko działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki i mediacji gospodarczych. Przeprowadziła kilkaset mediacji, z których znaczna część zakończyła się ugodą.  Posiada niezmiernie bogate doświadczenie, którym się dzieli jako Mentor. Z jej usług skorzystało kilkaset firm, które wdrożyły różnorodne rozwiązania w zakresie organizacji.

Tomasz Leśniak – mediator, prawnik, mentor. Zawodowo zajmuje się doradztwem gospodarczym (głównie w obszarze klastrów i nowoczesnych technologii), zarządzaniem ryzykiem, jak i doradztwem w zakresie likwidacji szkód w Polsce i za granicą. Doradza przy tworzeniu projektów Start Up i wprowadzaniu podmiotów gospodarczych na rynek. Ukończył kurs z zakresu mediacji. Prelegent i uczestnik konferencji i forów gospodarczych m.in. w Krynicy, Katowicach jak i Toruniu o tematyce gospodarczej. Współtwórca Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED jak i autorskich projektów Risk Alert i Rekonstrukcja Zdrowia wraz z Powrotem do Samodzielności. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, administrację na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji organizowane przez Politechnikę Opolską, Zarządzanie w podmiotach leczniczych – efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego na Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Mediacje cywilne i gospodarcze.    

Anna Korwin-Piotrowska - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, wiceprezes tego Sądu, członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS. Sędzia  z 20 - letnim stażem, orzekała  w sprawach cywilnych, egzekucyjnych, pracowniczych, a obecnie gospodarczych. Była prezesem Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, wykładowca dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Od lat zaangażowana w propagowanie idei mediacji. Specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego.

Monika Ciemięga - w roku 2003 została mianowana asesorem sądowym, a następnie została powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na sędziego Sądu Rejonowego w Opolu. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu. Aktywnie wspiera rozwój mediacji w Polsce poprzez wsparcie mediatorów i organizacji pozarządowych w działaniach świadomościowych na rzecz mediacji. Specjalista w dziedzinie prawa rodzinnego.

Zuzanna Adasiewicz – w roku 2008 została powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na sędziego Sądu Rejonowego w Opolu. Aktywnie wspiera rozwój mediacji. Specjalista w zakresie prawa pracowniczego i ubezpieczeń społecznych.

Marek Kamiński - Magister nauk ekonomicznych. Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Studia podyplomowe  bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje i doświadczenie pedagogiczne. Przygotowanie i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw gospodarczych i administracyjnych.

Hanna Żełubowska – Prawnik, mediator. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Mediacji i Dialogu. Przez wiele lat zdobywała wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, mediacji i komunikacji międzyludzkiej, które teraz wdraża w różnorodnych rozwiązaniach.

Katarzyna Skrzypczyk – Psycholog, mediator, trener, specjalista ds. komunikacji i relacji. Trener, szkoleniowiec oraz specjalistka, która zrealizowała kilkadziesiąt szkoleń z zakresu psychologii, komunikacji, mediacji. Przeprowadziła kilkadziesiąt mediacji, z których znaczna większość zakończyła się ugodą.

Wiesław Duda - manager, wykształcenie wyższe pedagogiczno techniczne, absolwent podyplomowych studiów:  w Warszawskiej Wyższej Szkole Zarządzania - zarządzanie przedsiębiorstwem; Akademii Ekonomicznej w Katowicach - zarządzanie w ochronie zdrowia. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, nadzorze i kontroli. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Autor i współautor projektów gospodarczych, szkoleniowych oraz publikacji naukowych. Redaktor naczelny regionalnych pism medycznych. Założyciel Fundacji OFFilm. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Mediator – specjalizacja gospodarcza.

Barbara Kamińska -  Ekonomista, menadżer oświaty, pedagog, mediator, trener rozwoju osobistego, mentor, specjalista w zakresie relacji i komunikacji. Doradca Marszałka, były członek zarządu województwa, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W swojej karierze pełniła szereg strategicznych funkcji oraz ma olbrzymie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych: rozwoju województwa, strategii tematycznych, monitorowania rynku pracy oraz dokumentów operacyjnych. Nadzorowała zarządzanie instytucjami kultury, oświaty. Prelegentka wielu konferencji na temat mediacji, zarządzania konfliktem i komunikacją. Doradca i mentor, wspierający przedsiębiorstwa w ich zrównoważonym rozwoju. Aktywny mediator oraz trener rozwoju osobistego, mentor.

Jadwiga Michalak – Mediator, trener. Aktywny trener, który od 4 lat czynnie realizuje szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii, rozwoju osobistego, komunikacji i emocji. Na swoim koncie posiada różnorodne grupy odbiorców. Stale poszerza swoją praktykę i kompetencje realizując autorskie szkolenia.

Iwona Ramus - posiada wykształcenie wyższe. W swojej pracy wykorzystuje 20 letnie doświadczenie w zakresie optymalizacji kosztów i bezpieczeństwa finansowego. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, dzięki czemu szybko i celnie dobiera optymalne rozwiązanie  dla  Klientów. Współpracujące z nią podmioty otrzymują wsparcie na wysokim poziomie oraz są świadome zawieranej transakcji.

Ewa Idzikowska – posiada wyższe wykształcenie. W branży finansowej działa od przeszło 25 lat. W tym czasie zdobyła wiedzę i doświadczenie w zakresie skutecznej optymalizacji kosztów i bezpieczeństwa finansowego.  Z powodzeniem od lat prowadzi działalność gospodarczą.

Oferta instytucji

I. Sztuka dialogu w służbie zdrowia - holistyczne zarządzanie komunikacją: pacjent, rodzina, personel medyczny. 

Efektywne narzędzie w zarządzaniu komunikacją w szczególnych relacjach: pacjent, rodzina, personel medyczny.

Krótki opis usługi

Personel medyczny boryka się codziennie z sytuacjami, które wymagają wyjątkowego wyczucia i wrażliwości. Rozmowy z pacjentami, którzy często reagują bardzo emocjonalnie, są bardzo trudne, ale mają ogromny wpływ na samopoczucie chorych i odpowiednio przeprowadzone dają im potrzebną dozę stabilności i poczucia bezpieczeństwa. Podstawą jest dialog oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu, zrozumieniu cudzych emocji, ale także asertywności pozwalającej stawić czoło codziennym wyzwaniom. Odczuwany przez pacjenta i jego rodzinę lęk, nie może przesłonić budującej
i konkretnej rozmowy, ukierunkowanej na proces zdrowienia. Dialog jest w tym przypadku pierwszym krokiem do wyjścia z choroby.

· Cena netto za usługę 2 400 1 os.

· Cena brutto za usługę 2 400 1 os.

· Cena netto za 1 godzinę usługi 300

· Cena brutto za 1 godzinę usługi 300

 II. Sztuka dialogu - holistyczne zarządzanie komunikacją w zespole.

Efektywne narzędzie w zarządzaniu informacją w firmie/instytucji dedykowane pracownikom.

Krótki opis usługi

Najważniejszym elementem każdego przedsiębiorstwa są ludzie. Wewnętrzne relacje i sposoby komunikowania się w istotny sposób wpływają na efektywność funkcjonowania zakładu oraz jego zewnętrzny wizerunek.

Budowanie prężnie działającej i rozwijającej się firmy wymaga stałego wprowadzania nowych metod zarządzania procesami międzyludzkimi. Rozwój pracownika i zdobywanie przez niego nowych kompetencji wspierają szkolenia, stanowiące podstawę przemian w organizacji.

Filozofia Neo Sea kształtuje Nowy Wymiar Komunikacji, przekazując narzędzia do stworzenia nowatorskiej struktury dialogu w firmie. Wyjątkowo wartościową procedurą wykorzystywaną w wielu aspektach zarządzania relacjami jest mediacja. Wpływa ona w znaczący sposób na wewnętrzy klimat w przedsiębiorstwie, a tym samym wzmacnia pozytywny obraz zakładu.

Poznanie nowych technik oraz umiejętności przez zespół pracowników gwarantuje zwiększenie skuteczności w realizacji celów firmy/instytucji.

· Cena netto za usługę 2 400 1 os.

· Cena brutto za usługę 2 400 1 os.

· Cena netto za 1 godzinę usługi 300

· Cena brutto za 1 godzinę usługi 300

 III. Sztuka dialogu - holistyczne zarządzanie komunikacją w zespole.

 Efektywne narzędzie w zarządzaniu informacją w firmie/instytucji dedykowane kadrze zarządzającej.

Krótki opis usługi

Budowanie prężnie działającej i rozwijającej się firmy wymaga stałego wprowadzania nowych narzędzi do zarządzania procesami interpersonalnymi. Dobry menadżer jest liderem mającym  świadomość jakości komunikacji i jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Aktualne problemy na rynku pracy wskazują przedsiębiorcom konieczność budowania pozytywnych relacji pracowniczych i rozwiązywania sporów w duchu zrozumienia i szacunku, uwzględniając nie tylko aspekty prawne, ale i dbałość o wizerunek firmy.

Jedną z metod, rozwijających potrzebne kadrze zarządzającej kompetencje, są szkolenia.  Stanowią one podstawę wspomagania zachodzących w organizacji zmian. Przez narzędzia jakie daje filozofia Neo Sea odpowiedzialnie i skutecznie kształtujemy Nowy Wymiar Komunikacji. Niezwykle efektywną formą zarządzania dialogiem jest mediacja, umiejętność wykorzystania jej podnosi firmę na wyższy poziom funkcjonowania, nadaje jej status firmy otwartej na dialog i porozumienie.

 Zapoznanie menadżerów z nowoczesnymi metodami kierowania zasobami ludzkimi gwarantuje zwiększenie efektywności i skuteczności w realizacji celów firmy/instytucji.

· Cena netto za usługę 3 200 1 os.

· Cena brutto za usługę 3 200 1 os.

· Cena netto za 1 godzinę usługi 200

· Cena brutto za 1 godzinę usługi 200

 IV. Postępowanie mediacyjne 

Krótki opis usługi

Udział w postępowaniu mediacyjnym jest jednym z aspektów zarządzania relacjami i komunikacją w przedsiębiorstwie – z kontrahentami i partnerami. Dzięki wykorzystaniu technik i narzędzi mediacji w różnych relacjach organizacja podnosi swój prestiż i wizerunek firmy wykorzystującej alternatywne metody zarządzania konfliktem.

W stosunku do postępowania sądowego jest alternatywnym, poufnym i dobrowolnym sposobem rozwiązywania sporów, w którym strony wraz z udziałem bezstronnego i neutralnego w procesie dialogu mediatora wypracowują wzajemnie akceptowane porozumienie.

Mediacja charakteryzuje się małym formalizmem i dużą elastycznością, które umożliwiają stronom dojście do wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Postępowanie mediacyjne pozwala na oddanie procesu rozstrzygania sporu samym stronom, które samodzielnie kształtują swoją rzeczywistość społeczno-prawną.

Zalety mediacji:

· czas

· pieniądz

· wizerunek

Jak mediacja służy przedsiębiorcom?

· Dyskrecja i poufność

· Zysk

· Skuteczność

· Konstruktywny dialog

· Szybkość

· Wizerunek firmy stosującej nowatorskie metody rozwiązywania sporów

 Cena netto za usługę

Rekomenduje się, aby postępowanie mediacyjnie zawierało optymalnie 5 sesji mediacyjnych. Jednakże w szczególnych przypadkach liczba ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wówczas cena jest dopasowywana indywidualnie.

Cena usługi zawierająca 5 sesji mediacyjnych:

1. W sprawach niemajątkowych lub w sprawach, w których wartości przedmiotu sporu nie da się określić: 7 250 zł od strony

2. W sprawach majątkowych, zgodnie z wartością przedmiotu sporu:

     1. Do 100 000 zł – 6 000 zł od strony

     2. Od 100 000 zł do 500 000 zł – 12 5000 zł od strony

 Cena brutto za usługę

Rekomenduje się, aby postępowanie mediacyjnie zawierało optymalnie 5 sesji mediacyjnych. Jednakże w szczególnych przypadkach liczba ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wówczas cena jest dopasowywana indywidualnie.

Cena usługi zawierająca 5 sesji mediacyjnych:

1. W sprawach niemajątkowych lub w sprawach, w których wartości przedmiotu sporu nie da się określić: 7 250 zł od strony

2. W sprawach majątkowych, zgodnie z wartością przedmiotu sporu:

     1. Do 100 000 zł – 6 000 zł od strony

     2. Od 100 000 zł do 500 000 zł – 12 5000 zł od strony

Cena netto za 1 godzinę usługi

1. W sprawach niemajątkowych lub w sprawach, w których wartości przedmiotu sporu nie da się określić: 1208, 33 od strony

2. W sprawach majątkowych, zgodnie z wartością przedmiotu sporu:

     1. Do 100 000 zł – 1 000,00 zł od strony

     2. Od 100 000 zł do 500 000 zł – 2 083,33 zł od strony

Cena brutto za 1 godzinę usługi

1. W sprawach niemajątkowych lub w sprawach, w których wartości przedmiotu sporu nie da się określić: 1 208,33 od strony.

2. W sprawach majątkowych, zgodnie z wartością przedmiotu sporu:

     1. Do 100 000 zł – 1000,00 zł od strony

     2. Od 100 000 zł do 500 000 zł – 2 083,33 zł od strony

V. Doradztwo prawne

Krótki opis usługi

Nasze działania dedykowane są firmom, aby rozwiązywać Ich problemy wynikające z  szeroko rozumianego obrotu gospodarczego. Działania doradcze realizowane przez naszych ekspertów zwiększają efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, tworząc własną markę i pozycję na rynku, wskazujemy także jak osiągnąć przewagę nad konkurencją. Nieznajomość przepisów prawa  w wielu przypadkach szkodzi lub też naraża na niepotrzebne straty finansowe. Dlatego w obliczu ważnych decyzji warto skonsultować się z adwokatem czy radcą prawnym, który rzetelnie oceni sytuację i przedstawi najlepsze rozwiązanie.

· Cena netto za usługę 580,00 / 1 h

· Cena brutto za usługę 580,00 / 1 h

· Cena netto za 1 godzinę usługi 580,00 / 1 h

· Cena brutto za 1 godzinę usługi 580,00 / 1 h

VI. Doradztwo finansowe

Krótki opis usługi

Nasza działalność dedykowana jest firmom, celem  rozwiązania problemów wynikających z  szeroko rozumianego obrotu gospodarczego. Z myślą o potrzebach naszych klientów umożliwiamy skorzystanie z wiedzy oraz obsługi niezależnego doradcy finansowego, który w profesjonalny sposób doradzi jak bezpiecznie i profesjonalnie zarządzać finansami rozwiązując problemy związane z funkcjonowaniem firmy.        

· Cena netto za usługę 450,00 / 1 h

· Cena brutto za usługę 450,00 / 1 h

· Cena netto za 1 godzinę usługi 450,00 / 1 h

· Cena brutto za 1 godzinę usługi 450,00 / 1 h

VII. Szkolenie trenerskie metodą Neo Sea.

Krótki opis usługi

Szkolenie trenerskie metodą Neo Sea to całościowy program szkolenia, który składa się z VIII Elementów tj. 128 godzin szkoleniowych, z których każdy z osobna może stanowić szkolenie pierwszego i drugiego stopnia. Elementy można swobodnie dobrać według potrzeb. Przekazywana trenerom wiedza i umiejętności pozwalają zogniskować potencjał człowieka i wydobyć z jego głębi nieograniczony potencjał w połączeniu z wiarą w swoje możliwości i pasją w działaniu.

Cele szkolenia i korzyści, jakie uzyskują uczestnicy kursu trenerskiego:

·  Szczegółową znajomość innowacyjnej i niezwykle skutecznej metody rozwoju osobistego Neo Sea;

· Kompleksową umiejętność prowadzenia i zoptymalizowania szkoleń i warsztatów: od badania potrzeb szkoleniowych, po ewaluację;

· Pewność w wystąpieniach publicznych;

· Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;

· Atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe;

· Certyfikat trenera rozwoju osobistego;

 

· Cena netto za usługę 41 600,00 

· Cena brutto za usługę 41 600,00

· Cena netto za 1 godzinę usługi 325,00 

· Cena brutto za 1 godzinę usługi 325,00 

 VIII. Mentoring (biznesowy lub organizacyjny w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi, komunikatem, konfliktem)

Krótki opis usługi

Warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa jest ciągły rozwój zarządzających nim osób i ich gotowość do poszukiwania nowych możliwości. Jednak ciągły ciężar odpowiedzialności i nadmiar obowiązków sprawiają, że przedsiębiorcy mają czasami trudności z podjęciem nowego wyzwania czy wybraniem dalszej ścieżki doskonalenia się. To moment, kiedy konieczne jest wsparcie z zewnątrz, będące impulsem kolejnych przemian i inspiracją do pomyślnych działań na rzecz firmy. Obecność Mentora może sprawić, że chwilowy impas przeobrazi się w proces pozytywnych przemian, a dla przedsiębiorstwa otworzą się nowe perspektywy.

 

· Cena netto za usługę

Aby usługa przyniosła określony skutek, rekomenduje się, aby proces mentoringu uwzględniał 4 sesje w miesiącu, w okresie 6 miesięcznym.

Liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu – wówczas cena ustalana jest indywidualnie.

Wycena usługi w oparciu o optymalny proces 6 miesięczny:

     1. 72 000,00 zł – 24 sesje personalne

     2. 38 400,00 zł – 24 sesje telefoniczne lub poprzez dedykowaną platformę komunikacji

 

· Cena brutto za usługę 

Aby usługa przyniosła określony efekt, rekomenduje się, aby proces mentoringu uwzględniał 4 sesje w miesiącu po dwie godziny, w okresie 6 miesięcznym.

Liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu – wówczas cena ustalana jest indywidualnie.

Wycena usługi w oparciu o optymalny proces 6 miesięczny:

     1. 72 000,00 zł – 24 sesje personalne

     2. 38 400,00 zł – 24 sesje telefoniczne lub poprzez dedykowaną platformę komunikacji 

 

· Cena netto za 1 godzinę usługi 

     1. 1500,00 zł/h

     2. 800,00 zł/h

 

· Cena brutto za 1 godzinę usługi 

     1. 1500,00 zł/h

     2. 800,00 zł/h

 

Czynne w godz. 8:00 - 16:00

 

pobrane
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: ul. Kępska 7, 45-129 Opole

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.