Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

Wsparcie z NCBR na projekty łączące naukę i biznes

Nabór
12.10.2016
Obraz Gerd Altmann z Pixabay
Obraz Gerd Altmann z Pixabay

200 mln zł – taka jest pula pieniędzy na dofinansowanie projektów, które dotyczą badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych. O pieniądze te mogą się ubiegać konsorcja jednostek naukowych i firm.

Nabór ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo, mogą składać wnioski do 2 listopada do godz. 16.00.

Jak zaznaczono w informacji o naborze na Portalu Funduszy Europejskich projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie będzie mógł uzyskać dofinansowania.

W regulaminie naboru doprecyzowano, że dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem wdrożenia jego wyników. Rozumiane to ma być np. jako wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w projekcie do działalności gospodarczej przez firmę, która jest członkiem konsorcjum. Np. poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników.

Może to być także wdrożenie przeprowadzone w formie udzielenia licencji - na zasadach rynkowych - na korzystanie z przysługujących członkom konsorcjum praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, spoza konsorcjum, albo sprzedaż praw do wyników badań czy eksperymentalnych prac rozwojowych, co ma służyć wprowadzeniu ich do działalności gospodarczej przedsiębiorcy spoza konsorcjum. Za wdrożenie nie będzie natomiast uznawane zbycie wyników badań lub prac dla dalszej ich odsprzedaży.

W skład konsorcjów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru NCBR, może wejść nie więcej niż 5 członków. Liczba firm wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Ogólna pula pieniędzy przeznaczona na dofinansowanie projektów to 200 mln zł. Z tego 14 mln 252 tys. zł ma trafić do konsorcjów z woj. mazowieckiego, a 185 mln 748 tys. zł – do konsorcjów z pozostałych regionów, w tym Opolszczyzny. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 10 mln zł; minimalny - 2 mln zł. W regulaminie doprecyzowano m.in., że poziom dofinansowania dla jednostek naukowych – członków konsorcjum - na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, a okres realizacji projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Z informacji podanych na Portalu Funduszy Europejskich wynika, że rozstrzygnięcie naboru ma nastąpić w 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie w ramach naboru NCBR ma być realizowane w ramach działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Pieniądze te pochodzą z puli Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-414-projekty-aplikacyjne-1/