Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

Szkoły zawodowe dostały laptopy dla SzPIK-ów

Spotkanie
23.01.2019

51 laptopów zostało przekazanych dla szkół zawodowych w regionie. Trafią one do istniejących w tych placówkach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, czyli tzw. SzPIK-ów, służących rozwijaniu współpracy między uczniami, szkołami i przedsiębiorcami.

Laptopy wraz z oprogramowaniem zostały kupione w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez podlegające samorządowi województwa: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE; lider projektu) oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG; partner projektu). Koszt zakupu laptopów to nieco ponad 141 tys. zł.

- A to zaledwie ułamek sprzętu, który w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” trafi do szkół z naszego regionu – mówi marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła. – Na doposażenie szkolnych pracowni we wszystkich placówkach biorących udział w projekcie przeznaczono 4,2 mln zł. To z pewnością pomoże lepiej przygotowywać młodych ludzi pod potrzeby pracodawców na opolskim rynku – zaznacza marszałek. I dodaje: - To także najlepszy dowód na to, że ten projekt nie tylko wyposaża młodzież w dodatkowe kompetencje, daje uczniom możliwość odbywania staży czy kursów, ale też wymiernie pomaga placówkom kształcącym tę młodzież.

Przekazanie laptopów odbyło się 23 stycznia w opolskim urzędzie marszałkowskim i było okazją do podsumowania tego, co obecnie dzieje się w projekcie. – Prócz tego, że kupiliśmy laptopy dla szkół, organizacyjnie wsparliśmy też powstanie 37 zespołów uczniowskich w 22 opolskich szkołach zawodowych – relacjonuje dyrektor OCRG Roland Wrzeciono. – Potem dla zaangażowanych w te zespołu uczniów i nauczycieli odbyły się szkolenia z ekspertami z metodologii lean, która budzi w ostatnich latach ogromne zainteresowanie firm. Teraz zespoły te rozpoczynają pracę nad rozwiązywaniem konkretnych, zadanych im przez firmy problemów. Najlepsze pomysły nagrodzimy w kwietniu. Ale mamy nadzieję, że tym, co przede wszystkim wyniosą z pracy w tych zespołach młodzi ludzie, jest doświadczenie współpracy z firmą i zastosowania wiedzy w praktyce.

OCRG organizuje też wizyty w firmach z regionu czy wyjazdy do innowacyjnych firm i parków naukowo-technologicznych w kraju. – Dwa pierwsze takie wyjazdy odbędą się w styczniu i luty – zapowiada dyrektor Roland Wrzeciono. I dodaje: - Tak kierunkujemy nasze działania, by dawały uczniom możliwość poznania potencjalnych pracodawców i miejsc pracy w regionie, zdobycia odpowiednich kwalifikacji i sprawdzenie, czy dany rodzaj pracy jest dla nich interesujący.

Pełną parą realizowane są też zadanie, jakie w ramach projektu wykonuje jego lider: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. – Na 5 tysięcy zaplanowanych w projekcie staży do końca 2018 roku zrealizowano już 474. Obecnie odbywa je 350 uczniów, a kwota wypłaconych już stypendiów stażowych to ponad 470 tysięcy złotych – podaje dyrektor RZPWE Lesław Tomczak. – Mamy też, co szczególnie bardzo nas cieszy, mocny sygnał od pracodawców, z którymi współpracujemy, że takie zorganizowane działanie dotyczące stażystów są dla nich korzystne.

Pomocna dla uczniów odbywających staże jest natomiast uruchomiona przez RZPWE w ramach projektu aplikacja, w której młodzi ludzie mają pełną informację o swoim stażu, opiekunach i firmie, w której staż odbywają. – Każdy uczeń ma w tej aplikacji swój profil i swoją ścieżkę działań. Dzięki temu wie, co w danej chwili powinien robić – wyjaśnia dyrektor Lesław Tomczak.

RZPWE wspiera też na bieżąco działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery np. poprzez łączenie ich z pracodawcami; organizuje seminaria i indywidualne konsultacje dla uczniów służące planowaniu kariery i, zgodnie z zapotrzebowaniem szkół i samorządów, przygotowuje działania służące doposażeniu szkolnych pracowni.

- Nasi uczniowie bardzo chętnie przystępują do różnych działań związanych z nauką zawodu. Szczególnie są to uczniowie, którzy kształcą się w nowym zawodzie, eksperymencie pedagogicznym, jakim jest technik aranżacji wnętrz. Wielu z nich odbyło już miesięczne staże zawodowe organizowane właśnie w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Dodatkowo uczestniczą też w zajęciach organizowanych w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery - mówi dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu Violetta Szczepkowska.

- Szkolny Punkt Informacji i Kariery u nas w szkole funkcjonuje bardzo dobrze. Nasza młodzież ma dostęp do doradców zawodowych, możemy poszerzyć ofertę kształcenia. Świadczymy też usługi z zakresu doradztwa zawodowego młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, właśnie dzięki Szkolnym Punktom Informacji i Kariery – dodaje Łukasz Denys, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu.

Trzecia edycja projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” rozpoczęła się w sierpniu 2018 r. Biorą w niej udział 53 szkoły zawodowe i techniczne z regionu. Wartość projektu to 36,9 mln zł. Z tej kwoty np. na modernizację ponad 50 pracowni warsztatowych w opolskich szkołach przeznaczono ponad 4 mln zł; na sfinansowanie specjalistycznych kursów zawodowych dla 3 tys. uczniów ponad 4,3 mln zł; na 5 tys. praktyk i staży – 14,5 mln zł; a na stypendia dla najlepszych uczniów - 5 mln zł.

Poza tym w ramach projektu wspierane i realizowane będą np. kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych; studia podyplomowe i kursy nadające uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych; pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, np. w laboratorium RZPWE czy w ramach wyjazdów na targi branżowe; realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy np. z firmami; wizyty uczniów w firmach; itp. Planowane jest też powstanie wojewódzkiej sieci doradców edukacyjno-zawodowych, i warsztaty dla doradców zawodowych czy studia podyplomowe nadające uprawnie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wśród ponad 50 zespołów szkół kształcenia zawodowego, które biorą udział w projekcie, jest 6 zespołów szkół specjalnych.

W dwóch ostatnich unijnych perspektywach finansowych (2007-2013 i 2014-2020) na rozwój kształcenia zawodowego w woj. opolskim przeznaczono łącznie ponad 234 mln zł.