Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

Przeszkol swoich menadżerów z unijnym wsparciem

News
23.05.2019

Prawie 34 tys. zł – po takie pieniądze może sięgnąć przedsiębiorca, który chce podnieść kompetencje swoich kierowników albo osób, które chce awansować na stanowiska kierownicze. Wsparcie dostępne jest w ramach projektu Akademia Menadżera realizowanego przez OCRG.

Projekt „Akademia Menadżera MŚP” właśnie rusza. W całym kraju prowadzi go Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a w woj. opolskim jego operatorem jest podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Pula pieniędzy, którą ma na ten cel do przekazania OCRG, to prawie 8,8 mln zł. - Celem tego projektu jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli osób, które już sprawują w tych firmach kierownicze stanowiska albo mają być na takie stanowiska awansowane – tłumaczy dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Kwota wsparcia, po którą w ramach tego projektu może sięgnąć firma, to maksymalnie 33 994 zł Wsparcie na jedną osobę nie może przekroczyć 11 442 zł. – Przedsiębiorcy, którzy zechcą skorzystać z takiego dofinansowania, jak w każdym unijnym projekcie, muszą mieć wkład własny. Ma on wynosić nie mniej, niż 20 procent – dodaje Roland Wrzeciono.

- Warte podkreślenia jest to, że OCRG jest jednym z zaledwie pięciu operatorów tego projektu w kraju i pozyskało pieniądze na ten projekt z krajowej puli pieniędzy dla firm. Jest to zatem dodatkowa, pochodząca spoza regionu kwota unijnego wsparcia – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. - O dofinansowanie z tej puli za pośrednictwem OCRG mogą się starać także firmy z województw śląskiego oraz łódzkiego – dodaje Andrzej Buła.

Po pieniądze z projektu Akademia Menadżera mogą sięgać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę główną w woj. opolskim, śląski lub łódzkim i chcą zainwestować w podniesienie kompetencji swojej kadry kierowniczej. - Ważnym warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach tego projektu jest to, by firma ubiegająca się o takie wsparcie miała aktualna diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa – zaznacza Michał Durzyński z OCRG, kierownik projektu. – Jeśli przedsiębiorca nie ma takiej diagnozy, może zadeklarować gotowość jej przygotowania właśnie w ramach projektu i uwzględnić jej koszty w puli pieniędzy, o które będzie wnioskował.

Diagnoza, wykonana w ciągu ostatnich 3 lat, musi zawierać analizę strategiczną przedsiębiorstwa, w której opisane będą obszary wymagające interwencji oraz analizę kompetencji osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie. Powinna dawać odpowiedź na pytania, kto z kadry kierowniczej w firmie i w jakim zakresie ma ewentualne luki kompetencyjne tak, by można było określić potrzeby edukacyjne i zakres merytoryczny szkoleń. Kolejnym warunkiem jest to, by firma, która chce skorzystać z takiego dofinansowania, zarejestrowała się w internetowej Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP i otrzymała swój numer ID. Rejestrować się trzeba przez stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

- Usługi szkoleniowe, z których przedsiębiorstwo chce skorzystać ze wsparciem z Akademii Menadżera, albo usługa wykonania diagnozy, także muszą być przeprowadzone przez firmy i instytucje szkoleniowe czy doradcze znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych – zaznacza Michał Durzyński

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów szkoleń. Może być przeznaczone na opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych oraz na same usługi rozwojowe, czyli np. szkolenia, kursy, studia czy doradztwo dla osób zajmujących stanowiska kierownicze. Szkoleni z tym dofinansowaniem mogą być właściciele firm, ich pracownicy zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach oraz pracownicy, których właściciele firm planują awansować na stanowiska kierownicze.

Starania o wsparcie w ramach Akademii Menadżera firma musi zacząć od zgłoszenie poprzez „Formularz rejestracyjny” zamieszczony na stronie internetowej PARP (dostępny na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz). PARP skieruje to zgłoszenie do OCRG, a OCRG zwróci się do firmy zainteresowanej wsparciem z prośbą o złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Decyzja o przyznaniu dofinansowania ma być przez OCRG podejmowana w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Projekt Akademia Menadżera potrwa do 2022 r. albo do wyczerpania puli pieniędzy. Zgodnie z założeniami wsparciem w ramach puli pieniędzy unijnych, którymi operuje OCRG, zostanie objętych co najmniej 817 uczestników z 275 przedsiębiorstw, w tym 613 uczestników z mikro i małych przedsiębiorstw i 204 uczestników z firm średnich. W pierwszej kolejności wsparcie będzie udzielane firmom lub ich pracownikom, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe lub przedsiębiorcom, którzy skorzystali ze wsparcia z Działania 2.2 PO WER na opracowanie planu rozwoju.

Projekt Akademia Menadżera, realizowany przez PARP, jest finansowany z unijnej puli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Prócz OCRG, w innych rejonach kraju, operatorami w projekcie są: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” (woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie), HRP Group (woj. mazowieckie i lubelskie); Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) i MDDP Akademia Biznesu (woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie).

Więcej o Akademii Menadżera oraz dokumenty potrzebne do starania się o wsparcie znajdują się na stronie internetowej OCRG: http://adminocrg.opolskie.pl/pl/projekty/akademia-menadzera-25.html