Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

Fundacji Rozwoju Śląska od 25 lat wspiera m.in. firmy

Informacja
03.07.2017

430 mln zł – to kwota pożyczek udzielonych dotąd przez Fundację Rozwoju Śląska, która jest najstarszym funduszem pożyczkowym w Polsce. Skorzystało z nich na przestrzeni lat prawie 4 tysiące właścicieli firm i gospodarstw rolnych.

Fundacja Rozwoju Śląska (FRŚ) została utworzona 2 grudnia 1991 roku przez stowarzyszenia mniejszości niemieckiej, a 3 lipca 1992 roku zarejestrowana w rejestrze fundacji. Równe 25 lat później (03.07.2017) świętowała swój jubileusz w Centrum Biznesu w Opolu. – Patrzymy na te lata ze świadomością, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę – mówił prezes Fundacji Arnold Czech.

Marszałek Andrzej Buła podkreślił z kolei, że 25-lecie istnienia FRŚ to jubileusz dobrego partnerstwa tej instytucji nie tylko z samorządem województwa, powiatami czy gminami, ale też ze społeczeństwem obywatelskim i ludźmi przedsiębiorczymi. – Fundacja jest też wizytówką naszego regionu w Polsce, bo to lider jeśli chodzi o kwotę pieniędzy obróconych w postaci pożyczek dla firm w kraju – zaznaczył Andrzej Buła.

Myślą przewodnią, która przyświecała założycielom Fundacji, było utworzenie instytucji odpowiedzialnej za prawidłowe i celowe wydatkowanie pieniędzy rządu niemieckiego przeznaczonych na wspierania mniejszości niemieckiej i jej otoczenia w Polsce. Założenie od początku było takie, by pieniądze którymi dysponowała FRŚ, były kierowane nie tylko do członków mniejszości, ale wszystkich mieszkańców woj. opolskiego. Instytucja ta na początku zatrudniała 5 osób, a dziś ma 26 pracowników. Z roku na rok rozszerzała działalność. Od lat poprzez zwrotną i bezzwrotną pomoc finansową instytucja ta wspiera gospodarkę, ochronę środowiska czy kulturę, naukę i sztukę. Celem działalności Fundacji są też dobroczynność i pomoc społeczna, ochrona zdrowia, oświata i wychowanie czy ochrona zabytków i miejsc pamięci. Ze wsparcia korzystały m.in. gminy, rolnicy i ich organizacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, przedsiębiorcy.

Fundacja ma „na koncie” m.in. 430 mln zł udzielonych pożyczek dla prawie 4 tys. firm i rolników; 14 mln zł przekazanych na rozwój infrastruktury społecznej (sport, szkoły, pomoc socjalną i ochronę zdrowia, renowację zabytków); 70 mln zł przekazanych w formie pożyczek dla samorządów w woj. opolskim i śląskim na wsparcie infrastruktury komunalnej czy 140 mln zł przekazanych na wsparcie mniejszości niemieckiej w Polsce.

Co o tej instytucji powinni wiedzieć przedsiębiorcy? Np. to, że główne cele programów pomocowych dla firm i rolników FRŚ to zakładanie, modernizacja i rozwój gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw; a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy; zwiększanie konkurencyjności i poprawa jakości oferowanych produktów czy usług, zmiana i poszerzenie asortymentu czy ich dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku. Za otrzymane z Fundacji pieniądze przedsiębiorcy i rolnicy np. kupowali, adaptowali, remontowali czy budowali budynki, kupowali maszyny, urządzenia i pojazdy, a także środki obrotowe (surowce, towary, materiały handlowe). Programy pomocowe FRŚ dla firm i rolników finansowane były m.in. z pieniędzy MSW RFN; rządowego programu rozbudowy systemów funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (69 mln zł) czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (w związku z tym ostatnim utworzony został Fundusz Mikro-Pożyczkowy dla małych przedsiębiorstw z woj. opolskiego i śląskiego).

Warto też wiedzieć, że od 2010 roku FRŚ jest funduszem pożyczkowym, który w razie powodzi ma udzielać przedsiębiorcom preferencyjnych pożyczek z pieniędzy Ministerstwa Gospodarki na usuwanie skutków powodzi. Od 2014 r. pełni też rolę pośrednika finansowego na terenie woj. opolskiego i śląskiego w ramach rządowego programu pożyczkowego „Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie” realizowanego z puli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z BGK. Na jego realizację Fundacja dostała pulę 17,8 mln zł.

Fundacja organizowała też szkolenia czy wyjazdy studyjne dla rolników i przedsiębiorców, a od sierpnia 2008 roku pełni też funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej w woj. opolskim – jednostki która w ramach umowy z PARP odpowiedzialna jest za realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w regionie. W związku z tym w minionych 8 latach FRŚ oceniła łącznie 653 wnioski na łączną kwotę ponad 1,49 mld zł. Pozytywnie oceniono 233 z nich, a w ramach podpisanych umów (do 31.12.2016) przyznano 499 mln zł na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć.

W 2015 roku założyła też Centrum Rozwoju Biznesu, którego zadaniem jest wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie np.: przygotowywania, kompletowania i składania wniosków na rozwój firm; przygotowanie biznesplanów; doradztwo biznesowe i finansowe; świadczenia usług biurowych.