Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

Docenią najlepszych promotorów przedsiębiorczości w UE

Informacja
17.05.2017

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017”, organizowanego przez Komisję Europejską. W konkursie wyróżnieni zostaną najlepsi promotorzy przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.

Do udziału zapraszamy władze lokalne, regionalne i krajowe, miasta, regiony, wspólnoty, organizacje biznesowe, instytucje realizujące programy edukacyjne, jak również jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2017 r., na adres:, europedirect-opole@ocrg.opolskie.pl numer telefonu: 77  40 33 641.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wnioskodawcy konkurują między sobą na szczeblu krajowym, następnie spośród nich zostają wytypowani dwaj uczestnicy biorący udział we współzawodnictwie na poziomie europejskim. Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

• Promowanie ducha przedsiębiorczości – za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet

• Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze – za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich

• Rozwój środowiska biznesowego – za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę,która przynosi korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom

• Wspieranie umiędzynaradawiania działalności – za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy – w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa – do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe

• Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami[1] – za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynków wtórnych oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy

• Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne – za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.

Nagroda główna jury trafi do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.

Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw, które wpłynęły na rozwój gospodarki na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Aby zgłosić swój udział, trzeba wypełnić kwestionariusz zamieszczony poniżej. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2017 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

1.www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-projektow-do-konkursu-europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-2017/

2.http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en