Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

CHEM-STER i Metalchem kluczowymi klastrami regionu

Informacja
14.02.2017
Na zdjęciu (od lewej): Marcin Kucia z Parku Przemysłowego Metalchem, Mariola Szymańska z Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster oraz członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
Na zdjęciu (od lewej): Marcin Kucia z Parku Przemysłowego Metalchem, Mariola Szymańska z Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster oraz członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza.

Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER” i Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem” uzyskały rangę Opolskich Regionalnych Klastrów Kluczowych. Ma to wesprzeć ich starania o uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Uchwałę w tej sprawie przyjął zarząd województwa opolskiego, a certyfikaty wręczył przedstawicielom klastrów członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza. - Nadanie statusu Regionalnego Klastra Kluczowego ma przyczynić się do wzmocnienia wizerunku skupionych w nim opolskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych i wesprzeć ich starania o uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego – wyjaśnia zastępca dyrektora OCRG ds. rozwoju gospodarczego Dariusz Mazurczak.

Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER, działający przy Kędzierzyńsko-Kozielskim Parku Przemysłowym, oraz Park Przemysłowy Metalchem w Opolu uzyskały status Opolskiego Regionalnego Klastra Kluczowego w konkursie ogłoszonym przez zarząd woj. opolskiego w grudniu 2016 r. Wyróżnienie zostało im przyznane na 2 lata, a obydwa klastry zadeklarowały, że w kolejnych latach wspólnie ubiegać się będą o status Krajowego Klastra Kluczowego. Dzięki temu z kolei np. należące do obu klastrów firmy mogłyby uzyskiwać wyższą punktację w krajowych naborach.

- To pierwsze inicjatywy klastrowe w regionie, które uzyskały taką rangę. Mamy nadzieję, że pomoże im to w uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Zwłaszcza, że skupione w nich firmy działają w branży chemicznej lub oferują technologie i materiały dla szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, który zalicza się do naszych regionalnych specjalizacji inteligentnych – zaznacza członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza.

Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER” powstał w 2013 r. Tworzą je przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawcze i jednostki otoczenia biznesu. Jego koordynatorem jest Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. Główny cel klastra to budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w dziedzinie chemii specjalistycznej nie tylko uczestników klastra, ale też regionu poprzez efektywne podnoszenie poziomu innowacyjności. Inicjatywa ta ma służyć m.in. efektywnemu przepływowi wiedzy i technologii, generowaniu rozwiązań innowacyjnych oraz opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów czy usług.

Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem to grupa zrzeszająca przedsiębiorców, która ma na celu wzmocnienie swojej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej. Powstała w 2013 r. Firmy zrzeszone w tym klastrze oferują wysokiej jakości technologie, konstrukcje i materiały dla szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, energetycznego i pokrewnych. Tworzą kilka tysięcy miejsc pracy, mają własne działy badawczo-rozwojowe, projektowe, technologiczne i produkcyjne.

- Wzmacnianie statusu Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster ma dla nas znaczenie ze względu na  fakt, że poszerza perspektywę działania, wzmacnia efekty współpracy branżowej oraz pozwala z odwagą opracowywać innowacyjne projekty rozwojowe oraz planować ich realizację – mówi pełnomocnik koordynatora Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster i kierownik biura klastra Mariola Szymańska. I dodaje: - Kędzierzyński Chem -Ster to klaster budowany przez silne marki zrzeszonych w nim firm, a jego regionalne, a docelowo krajowe znaczenie, pomoże poszerzać perspektywę budowania przewag konkurencyjnych polskiej chemii i gospodarki.

Konkurs na Opolskie Regionalne Klastry Kluczowe jest inicjatywą samorządową, realizowaną w odpowiedzi na potrzebę wspierania organizacyjnych, prawnych i finansowych powiązań firm i instytucji naukowych, edukacyjnych i okołobiznesowych o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które mogą stać się kołami zamachowymi regionalnej gospodarki. Jego celem jest wyróżnienie i wsparcie inicjatyw o wysokim potencjale rozwojowym, konkurencyjności i o znaczącym wpływie na gospodarkę województwa opolskiego.

W województwie opolskim wśród najaktywniejszych klastrów można wymienić np. Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER”, Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem”, Śląski Klaster Drzewny czy Klaster dobrej żywności „Oleski Koszyk”. Współpraca w ramach klastrów czy inicjatyw klastrowych pomaga zrzeszającym się w nich firmom podnosić poziom innowacyjności, służy poprawie efektywności funkcjonowania, jak również umacnia przewagi konkurencyjne.