Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

78 mln zł dla firm na pożyczki

Wydarzenie
25.09.2017

Do 150 tys. zł w ramach tzw. małej pożyczki i nawet do 2 mln zł w przypadku pożyczki dużej będą mogli dostać już w najbliższym czasie na rozwój firm opolscy przedsiębiorcy. Bank Gospodarstwa Krajowego właśnie podpisał umowy w tej sprawie z pośrednikami finansowymi.

Pieniądze na pożyczki i poręczenia pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. Przeznaczone są dla mikro, małych i średnich firm z regionu. 25 września w opolskim urzędzie marszałkowskim podpisano pierwszych pięć umów z pośrednikami finansowymi, na podstawie których już wkrótce z puli 78 mln zł będą mogły skorzystać firmy z Opolszczyzny.

- Pieniądze, po które firmy już w najbliższym czasie będą mogły sięgać poprzez pośredników finansowych, to bardzo ważna pula w opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Przeznaczone są na pożyczki, a to oznacza, że będą pracować na rzecz przedsiębiorców wiele lat służąc rozwojowi firm, a przez to również rozwojowi naszej gospodarki – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Województwo opolskie to kolejny region, który udostępni za pośrednictwem BGK i pośredników finansowych tego typu instrumenty finansowe. Na Opolszczyźnie projekt będzie funkcjonował pod nazwą „Przedsiębiorcze opolskie”. Ma wzmocnić potencjał konkurencyjny firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty.

- Umowy, które podpisaliśmy dzisiaj, to umowy na pośrednictwo. Nie bierzemy bezpośrednio udziału w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków oraz przyznawaniu pożyczek. Wnioski od beneficjentów będą składane do pośredników. To pośrednicy zbudują sobie sieć dystrybucji na terenie województwa opolskiego. Tam właśnie będzie można złożyć wniosek o pożyczkę - mówił mediom podczas podpisania umów członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński.

Podpisane 25 września w Opolu umowy dotyczą unijnych pieniędzy na pożyczki z poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi. Na podstawie rozstrzygniętego przez BGK przetargu będą je dystrybuować: Fundacja Rozwoju Śląska (24 mln zł), Fundacja Rozwoju Śląska i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. (22 mln zł), ECDF S.A. wraz z MEGA SONIC S.A. (14 mln zł), Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (10 mln zł) oraz Agencja Leasingu i Finansów S.A. (8 mln zł).

Pośrednicy finansowi oferować będą dwa produkty: małą i dużą pożyczkę inwestycyjną, za wyjątkiem Agencji Leasingu i Finansów S.A., która będzie oferować tylko małą pożyczkę inwestycyjną i Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A, które oferować będzie tylko dużą pożyczkę inwestycyjną. Mała pożyczka inwestycyjna może wynieść do 150 tys. zł, a okres jej spłaty - do 60 miesięcy. Maksymalna kwota pożyczki dużej będzie różna, w zależności od pośrednika. Może wynieść do 2 mln zł, a okres spłaty - do 84 miesięcy.

Przedsiębiorcy z sektora MSP będą mogli przeznaczyć pożyczki m.in. na inwestycje dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia czy sprzęt produkcyjny, który ma pomóc wprowadzać na rynek nowe albo ulepszone produkty lub usługi, a także na inwestycje w rozwój przedsiębiorstw.

Czym pożyczki finansowane z puli RPO WO na lata 2014-2020 różnić się będą od tych udzielanych przez komercyjne banki? M.in. tym, że są dedykowane tylko dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie woj. opolskiego. Ale także indywidualnym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy, niskimi kosztami i długą karencją w spłacie kapitału oraz brakiem opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Ich oprocentowanie natomiast może być ustalane na warunkach rynkowych, ale także na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską pożyczki i poręczenia finansowane z unijnych pieniędzy to kolejne – obok dotacji udzielanych w naborach - źródło finansowania inwestycji dla firm z Opolszczyzny. Całą regionalną pulę pieniędzy na ten cel woj. opolskie przekazało na podstawie podpisanych w grudniu ub. roku umów do BGK. Na podstawie tych umów BGK w przetargach wybiera pośredników finansowych, którzy będą udzielać pożyczek czy poręczeń firmom. W sumie w puli na ten cel jest ponad 336 mln zł. Podpisane 25 września w Opolu umowy uruchamiają pulę 78 mln zł. Kolejne umowy, z kolejnymi pośrednikami finansowymi, będą podpisywane w najbliższych tygodniach i w roku 2018. Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć te środki na wprowadzanie innowacji, inwestycje wspierające efektywność energetyczną oraz zmniejszanie zapotrzebowania na energię w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, jak też na pokrycie kosztów inwestycji dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej przez MŚP. Bezrobotni będą mogli skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.