Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

Wsparcie dla firm w 2021 roku

Informacja
03.02.2021

Unijne wsparcie na staże i stypendia stażowe, dofinansowanie na zakładanie firm i wsparcie pomostowe dla nowych działalności, na szkolenia i usługi specjalistyczne, kształcenie kadry kierowniczej oraz pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii. To oferta WUP i OCRG dla firm z woj. opolskiego na rok 2021, o której mówiono na „II Opolskim Forum Zawodowym” WUP.

Konferencja odbyła się 3 lutego online w ramach cyklu organizowanego w ostatnich miesiącach przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Opolu. Zatytułowana była „Po(d)łączeni – rozwój w trakcie epidemii”. Prócz oferty dla firm na 2021 rok jej uczestnicy – eksperci, przedstawiciele firm i opolskich instytucji otoczenia biznesu – rozmawiali np. o organizacji i wdrażaniu pracy zdalnej, organizacji kształcenia zawodowego czy praktyk zawodowych w trakcie pandemii czy o możliwości finansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), które mają dla firm powiatowe urzędu pracy.

- Pandemia, w której funkcjonujemy już od prawie roku, mocno dotknęła biznes. Mamy nadzieję, że oferta naszych jednostek odpowiedzialnych za kontakt z przedsiębiorcami, a także doświadczenia innych firm, dotyczące funkcjonowania w covidowej rzeczywistości, choć w jakimś stopniu pomogą naszym przedsiębiorcom w walce z gospodarczymi skutkami tego dramatycznego czasu – mówi członek zarządu woj. opolskiego Szymon Ogłaza.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ma w tym roku do zaoferowania firmom m.in. „Opolskie staże z PO WER em”. To projekt skierowany do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych z woj. opolskiego, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku od 18 do 29 lat. W szczególności do tych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Cel projektu jest taki, by poprzez udział w stażu zawodowym, trwającym do 6 miesięcy, zainteresowani podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. – Dodatkowo uczestnicy tego projektu będą mogli wziąć udział w szkoleniu zawodowym, dzięki któremu uzupełnią swoją wiedzę – mówi dyrektor WUP w Opolu Maciej Kalski. – Mogą też liczyć na stypendium stażowe w wysokości 80 procent najniższego wynagrodzenia netto. Stażyście przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na staż.

Kolejna forma wsparcia z WUP dla młodych mieszkańców woj. opolskiego w wieku od 18 do 29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w szczególności dla osób, które straciły zatrudnienie w związku z pandemią Covid-19, to możliwość pozyskania jednorazowej, bezzwrotnej dotacji na założenie firmy. Dotacja może wynieść do 23 050 zł, będą ją mogły dostać maks. 103 osoby. Prócz tego będą one też mogły skorzystać z tzw. wsparcia pomostowego. – Jest to finansowa pomoc dla nowej firmy, przyznawana na 6 miesięcy pierwszych prowadzenia tej firmy na pokrycie kosztów – wyjaśnia dyrektor WUP. – Maksymalnie takie wsparcie wyniesie 2100 zł na miesiąc. Rekrutacja zainteresowanych tym projektem rozpocznie się w marcu.

Warto też wiedzieć, że w przyszłym roku w Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS) pojawią się nowe zapisy. Pierwszy dotyczy wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników dla firm, które na skutek wprowadzanych w związku z Covid-19 obostrzeń musiały ograniczyć swoją działalność. Drugi - wsparcia kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych. - Ten drugi zapis wskazuje wprost na możliwość współfinansowania szkoleń z zakresu pracy zdalnej – mówi dr Maciej Filipowicz z WUP w Opolu.

Z kolei w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po pieniądze na: szkolenie pracowników (w wysokości 12 lub 24 lub 48 tys. zł, w zależności od wielkości firmy); szkolenia kadry kierowniczej w firmach czy na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, które pomogą im rozwinąć firmę, jej produkty czy usługi. – Mogą to być na przykład takie usługi, jak doradztwo prawne, finansowo-księgowe, wejście na rynki zagraniczne, pozyskiwanie patentów czy zakup baz danych – wyjaśnia Roland Wrzeciono, dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). – Dofinansowanie w tym projekcie może wynieść nawet do 150 tysięcy złotych dla jednej firmy.

Dyrektor OCRG zapowiada też, że w drugiej połowie roku może być dostępne także wsparcie dla firm w ramach unijnego projektu REACT EU, który kierowany jest do mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami gospodarczymi pandemii Covid-19. – Planowany budżet tego projektu dla naszego regionu to 45 milionów złotych. Przedsiębiorcy będą mogli w jego ramach pozyskać pieniądze na przykład na zmianę profilu działalności swoich firm, rozwój nowych produktów czy usług, na dofinansowanie kapitału obrotowego albo dofinansowanie zakupu infrastruktury IT, urządzeń informatycznych, oprogramowania czy usług informatycznych – wymienia Roland Wrzeciono.

II Opolskie Forum Zawodowe pt. „Po(d)łączeni – rozwój w trakcie epidemii” było transmitowane w internecie, na stronie Opolskie Forum Zawodowe - Start (opolskirynekpracy-covid19.pl). Zapis całego spotkania, wraz z prezentacją materiałów omawianych podczas wystąpień, będą dostępne na tej właśnie stronie.

 

WSPARCIE DLA FIRM NA ROK 2021

 

1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Projekt „Opolskie staże z PO WER em” - projekt skierowany do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z woj. opolskiego. W szczególności do osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. W jego ramach 115 kandydatów spełniających ww. kryteria ma odbyć staż zawodowy, by podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy projektu będą też mogli dodatkowo wziąć udział w szkoleniu zawodowym, dzięki któremu uzupełnią wiedzę zawodową. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.  Staż może potrwać do 6 miesięcy. Uczestnicy dostaną stypendia stażowe w wysokości 80% najniższego wynagrodzenia netto. Stażystom przysługiwać będzie też zwrot kosztów dojazdu na staż.

 

 

Projekt Opolskie dotacje z PO WERem” – skierowany do młodych mieszkańców  woj. opolskiego, w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP. W szczególności do osób, które zostały dotknięcie skutkami pandemii COVID-19 i straciły zatrudnienie w jej wyniku. W jego ramach 160 osób weźmie udział w szkoleniu umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a 103 osoby dostaną bezzwrotną, jednorazową dotację na założenie firmy w wysokości do 23 050,00 zł. Osoby, które założą firmy w ramach projektu mogą też liczyć na pomoc w postaci finansowego wsparcia pomostowego na 6 pierwszych miesięcy działalności. Wsparcie to wyniesie do 2 100,00 zł miesięcznie. Rekrutacja zainteresowanych zacznie się na początku marca.

 

2. OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

Operator systemu popytowego w ramach Działania 7.5 RPO WO 2014-2020 (Działanie 7.5) – projekt, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą podnosić lub zmieniać kwalifikacje swoich pracowników dzięki dofinansowanym z funduszy unijnych szkoleniom. Firmy, w zależności od wielkości, mogą dostać w ramach tego projektu do 12 tys. zł, 24 tys. zł lub 48 tys. zł.

Więcej o projekcie można przeczytać tu:

http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html

Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego (Działanie 2.3) – projekt, w ramach którego mikro, małe i średnie firmy z województwa opolskiego mogą dostać dofinansowanie w wysokości do 150 tys. zł na usługi specjalistyczne. Np. na doradztwo prawne, finansowo-księgowe, wejście na rynki zagraniczne, pozyskiwanie patentów czy zakup baz danych.

Więcej informacji o projekcie można przeczytać tu:

http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-voucherow-zwiekszajacych-konkurencyjnosc-msp-dzialajacych-w-obszarze-inteligentnych-specjalizacji-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego--23.html

Akademia Menadżera MŚP - projekt realizowany w całym kraju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowany z unijnej puli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W województwie opolskim, śląskim i łódzkim jego operatorem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Jego celem jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób, które już sprawują w tych firmach kierownicze stanowiska albo mają być na takie stanowiska awansowane.

Więcej informacji o projekcie można przeczytać tu:

http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/akademia-menadzera-msp-25.html

Projekt REACT EU – unijne wsparcie dla mikro, małych i średnich firm, dotkniętych skutkami pandemii Covid-19. Pula wsparcia w tym projekcie dla woj. opolskiego ma wynieść 45 mln zł. Wsparcie to firmy będą mogły przeznaczyć np. na zmianę profilu działalności swoich firm lub rozwoju nowych produktów czy usług, na dofinansowanie kapitału obrotowego albo na dofinansowanie zakupu infrastruktury IT, urządzeń informatycznych, oprogramowania lub usług informatycznych.